Novice

PETDESETA OBLETNICA LABORATORIJA ELEKTROINŠTITUTA MILAN VIDMAR (EIMV)

10, November, 2012

Ko je leta 1948 akademik prof. dr. Milan Vidmar ustanovil Inštitut za elektrogospodarstvo jev načrtu posebej poudaril pomen Laboratorija za visoke napetosti (LVN). Pojasnil je, da je pri razvoju visokonapetostnih naprav osnovno orodje sicer računsko, da pa je potrebno vsakorešitev preveriti s preskusom in tako je ostalo vse do danes. Močno računalniško podprteračunske metode sicer vse bolj nadomeščajo preskus, vendar je še daleč čas, ko ga bodo v celotinadomestile.

Leta 1962 je bila zgrajena stavba na Jamovi 20, v kateri je pričel nastajati Inštitutskivisokonapetostni laboratorij. V prvem obdobju je laboratorij nudil podporo domačemuelektrogospodarstvu in industriji visokonapetostne opreme, pogosto so se izvajali preskusiopreme z namenom dokazovanja skladnosti z določenimi standardi. Kasneje se je laboratorijusmeril na diagnostično preskušanje opreme za potrebe vzdrževanja in končno tudi za potrebeugotavljanja njene preostale življenjske dobe.

Laboratorij za visoke napetosti Elektroinštituta Milan Vidmar razpolaga z viri enosmerne,izmenične in udarne napetosti ter z virom udarnega toka. Zmogljivost izvorov je primernaza izvajanje standardnih dielektričnih preskusov večine visokonapetostnih elementov EESSlovenije. Primerni so tako za preizkušanje zdržnosti, kot tudi za preizkuse in porušitve obdoločenih pogojih. V nekaterih primerih predstavlja omejitev visokonapetostni del izvora, včasihpa tudi napajanje, ki je omejeno glede na zmogljivost napajanja iz omrežja.

Vseh teh 50 let svojega obstoja laboratorij aktivno sodeluje pri pomembnih mednarodnihstrokovnih konferencah in pri delu delovnih skupin mednarodnih strokovnih organizacij. Pravtako že več kot 40 let laboratorij uporabljajo študenti Fakultete za elektrotehniko Univerze vLjubljani za vaje pri predmetu Visokonapetostna tehnika.Po temeljiti obnovi laboratorija v letu 2005 Inštitut tudi vnaprej lahko zagotavlja kvalitetnoaplikativno raziskovanje in šolanje bodočih raziskovalcev na EIMV in v Slovenskemelektrogospodarstvu.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah