ARHIV NOVIC 2011« NAZAJ NA PRVO STRAN
IEEE ELECTRICAL POWER QUALITY AND UTILIZATION (IEEE EPQU 2011)

Od 17. do 19. oktobra 2011 je v Lizboni na prizorišču Feira Internacional de Lisboa, kjer se je odvijal tudi Expo '98, potekala bienalna konferenca IEEE ELECTRICAL POWER QUALITY AND UTILIZATION (IEEE EPQU 2011). Konference sta se s strani EIMV udeležila mag. Dejan Matvoz in Miloš Maksić. Mag. Matvoz je predstavil članek z naslovom "A Practical Case of Ripple Control Signal Attenuation by the Local Passive Filtering Devices".
 

 

EIMV, Ljubljana, oktober 2011
DEMSEE 2011

Na Bledu je od 20. do 21. septembra potekala 6. mednarodna konferenca »International Workshop on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe (DEMSEE)«, ki sta jo tokrat organizirala Laboratorij za preskrbo z električno energijo in Laboratorij za električna omrežja in naprave Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Na konferenci je EIMV sodeloval kot sponzor, mag. Dejan Matvoz in Miloš Maksić pa sta predstavila tudi dva referata – »Power Quality Connection Criteria for a 20 MW Photovoltaic Power Plant« (avtorji D. Matvoz, M. Miklavčič, M. Žumbar) in »Impact Analysis of Network Reinforcements on Flicker Power Quality Levels« (avtorja M. Maksić in I. Papič).
 

EIMV, Ljubljana, september 2011
Cigré 2011 Bologna Symposium - The Electric Power System of the Future

Od 13. do 15. septembra je v Bolonji potekal CIGRE simpozij z naslovom »THE ELECTRIC POWER SYSTEM OF THE FUTURE - Integrating supergrids and microgrids«. Na simpoziju sta dr. Janko Kosmač in Andrej Souvent predstavila referata »Vision of smartgrids implementation in Slovenia« (avtorji J. Kosmac, A. Souvent, G. Omahen, I. Papic) in »Intelligent platform for supervision and control of distributed generation and customer demands in active distribution networks« (avtorji T. Pfajfar, A. Souvent, J. Smid, M. Sepic, M. Jerele, F. Katrasnik, I. Papic).
 

 

EIMV, Ljubljana, september 2011
17. simpozij ISH 2011 - Hannover

Konec tega meseca, natančneje od 22. do 26. avgusta, je v Hannovru potekal že 17. simpozij ISH 2011. Gre za pomembno elektroenergetsko posvetovanje, ki se ga EIMV že tradicionalno udeležuje in vedno s strokovnimi prispevki doprinese k neprecenljivi izmenjavi izkušenj o visokonapetostni tehniki, o tehnoloških razvojnih problemih visokonapetostne opreme, materialov. Spomnimo naj tudi, da je 15. simpozij potekal v Sloveniji, organizacija pa zaupana prav EIMV.

Letošnjega posvetovanja v Hannovru sta se udeležila med drugimi tudi prof. dr. Maks Babuder in mag. Maja Končan Gradnik, ki sta nastopila tudi kot voditelja oziroma sovoditelja posameznih predstavitvenih sklopov.

Prispevali smo tri referate, RECOGNITION OF CORONA DISCHARGES OCCURING ON THE WET SURFACE OF OHL PHASE CONDUCTORS, avtorja prof.dr. Maks Babuder in Ivo Kobal; A NOVEL METHOD FOR COST-BENEFIT EVALUATION OF LIGHTNING PROTECTION IN DISTRIBUTION NETWORKS USING FLASH DENSITY MOMENTS, več avtorjev, dr. Janko Kosmač, g. Gašper Lakota Jeriček, g. Gregor Omahen in dr.mag. Zvonko Toroš ter referat z naslovom A NOVEL METHOD TO LOCATE A FAULTY OR NOISY DIRECTIONAL SENSOR IN A LIGHTNING LOCATION NETWORK IMPROVES POWER LINE OUTAGE, katerega avtorji so g. Vladimir Djurica, g. Goran Milev in g. Rok Mandeljc.

Prof.dr. Maks Babuder je poleg predstavitve strokovnega referata nastopil tudi v funkciji predsednika izvršnega odbora mednarodnega usmerjevalnega komiteja, ki ga sestavljajo še profesorji M. Muhr iz Avstrije, J. Smit iz Nizozemske, G. Zhicheng iz Kitajske ter iz Nemčije E. Gockenbach.

Naslednji, 18. simpozij bo potekal v Južni Koreji v Seulu, v Hannovru pa je bila sprejeta odločitev, da bo organizacija 19. simpozija zaupana predstavnikom na Češkem.
 

EIMV, Ljubljana, avgust 2011
17. Mednarodna konferenca o tekočih dielektrikih ICDL 2011 - International Conference on Dielectric Liquids - Trondheim

V Trondheimu (Norveška) je od 26.6.2011 do 30.6.2011 pod okriljem organizacije IEEE potekala 17. mednarodna konferenca o tekočih dielektrikih (ICDL - International Conference on Dielectric Liquids), ki se osredotoča na znanstvene in aplikativne raziskave tekočih izolacijskih materijalov in diagnostičnih metod, ki se uporabljajo v elektroenergetiki. Elektroinštitut je na konferenci predstavil prispevek na temo eksperimentalne analize topnostnih karakteristik različnih transformatorskih olj (T. Gradnik, et.al.: Experimental evaluation of water content determination in transformer oil by moisture sensor). Prof. Dr. Babuder Maks je kot član upravnega odbora konference ICDL 2011 sprejel mandat za organizacijo naslednje konference ICDL 2014, ki bo potekala junija 2014 na Bledu.

EIMV, Ljubljana, julij 2011
Spletni portal Naš stik

Konec maja je pričel delovati spletni portal Naš stik, na katerem bomo objavljali tudi novice z Elektroinštituta Milan Vidmar, zato obiščite www.nas-stik.si.

EIMV, Ljubljana, julij 2011
OMIZJE O NACIONALNEM ENERGETSKEM PROGRAMU

V sredo 22.6.2011 je bila na sporedu RTV Slovenija oddaja Omizje o novem nacionalnem energetskem programu (NEP).

Oddaje se je udeležil mag. Zvonko Bregar iz Oddelka za energetiko in načrtovanje energetskih sistemov (OENES).

Mag. Bregar je predstavil problematiko vključevanja naključnih obnovljivih virov na zanesljivost oskrbe z električno energijo. Iz bilance proizvodnje in porabe električne energije Republike Slovenije od leta 2000 je razvidno, da je bila v obdobju pred ekonomsko recesijo zanesljivost oskrbe z električno energijo nezadostna.

Urejen elektroenergetski sistem je pogoj za večanje deleža nestabilnih obnovljivih virov. Vključevanje takšnih virov v elektroenergetski sistem, ki je že sam po sebi nezadosten pri oskrbi z električno energijo, je neprimerno.


Letne bilance električne energije Republike Slovenije na prenosnem sistemu od 2000 - 2010

Auswirkungen des Kernkraftwerk-Moratoriums auf die Übertragungsnetze und die Versorgungssicherheit
Bericht der Bundesnetzagentur an das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (11. April 2011)


Oddajo si lahko ogledate na: http://tvslo.si/#ava2.108784859.

EIMV, Ljubljana, junij 2011
10. KONFERENCA SLOVENSKIH
ELEKTROENERGETIKOV CIGRE – CIRED

V Ljubljani je od 30.5.2011 do 1.6.2011 potekala 10. Konferenca slovenskih energetikov CIGRE – CIRED, združenje z zelo visokim strokovnim nivojem.

Sodelavci Elektroinštituta smo na konferenci predstavili preko 30 strokovnih prispevkov, ki si jih lahko ogledate na: http://www.cigre-cired.si/

Cilj sodelovanje na CIGRE – CIRED je razvoj tehniških znanj, izmenjava izkušenj in informacij med strokovnjaki, ki delujejo na področju visokonapetostnega elektroenergetskega sistema in profesionalnih distributerjev električne energije. Na področju razvoja opreme ter delovanja, razvoja in vzdrževanja elektroenergetskih sistemov igrajo usmeritve združenja pomembno vlogo.

EIMV, Ljubljana, junij 2011
EMF-ELF-2011

V Parizu je 24. in 25. marca 2011 potekala 2. mednarodna konferenca o elektromagnetnih poljih zelo nizkih frekvenc (EMF-ELF-2011), ki sta se je s strani EIMV udeležila mag. Breda Cestnik in Karol Grabner. V prispevkih na konferenci so bile predstavljene različne prakse in stanje tehnike na področju raziskav, meritev, izračunov, modeliranja in zmanjšanja električnih in magnetnih polj, ki so posledica obratovanja nadzemnih elektroenergetskih vodov, kablov in drugih elektroenergetskih objektov.EIMV, Ljubljana, april 2011