ODDELEK ZA VPLIVE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV NA OKOLJE - OVENO OPREMA

Oddelek ima raznovrstno merilno in programsko opremo. Merilna in programska oprema se vzdržuje skladno z zahtevami standarda ISO 17025 oziroma skladno z določili Zakona o meroslovju.

1. ozemljitve


Slika 1. Primer izračuna kratkih stikov

Slika 2. Računalniško obdelani merilni rezultati sistematske meritve potencialnega lijaka
programska oprema za računanje vseh vrst kratkih stikov in prenapetosti v zdravih fazah ter računanje parametrov daljnovodov, merilna oprema za meritve upornosti ozemljitvenih sistemov, napetosti dotika, porazdelitvi potenciala, galvanskih povezav, strelovodnih naprav, električnih inštalacij, specifični upornosti tal, programska oprema za analizo in obdelavo merilnih podatkov;

2. elektromagnetno sevanje (EMS)

merilna oprema za meritve električnega in magnetnega polja, programska oprema za analizo in obdelavo merilnih podatkov ter izdelavo računalniškega modela elektromagnetnega sevanja;

3. elektromagnetna združljivost (EMC)

merilna oprema za meritve elektromagnetnih motenj;

Slika 3. Merilna oprema na terenu

4. kakovost napetosti

merilna oprema za meritve kakovosti napetosti,

Slika 4. Merilni instrument za merjenje kakovosti napetosti

• programska oprema za analizo in obdelavo merilnih podatkov;

Slika 5. Povzetek kakovosti napetosti na merjenem mestu
Slika 6. Dnevni potek merjene napetosti

5. hrup

• merilna oprema za meritve hrupa ter

Slika 7. Merilna oprema za merjenje hrupa, kalibrator ter merilnik s sondami za merjenje meteoroloških razmer

Slika 8. Meritve hrupa transformatorske postaje

• programska oprema za analizo in obdelavo merilnih podatkov in izdelavo računalniškega modela hrupa;

Slika 9. Računalniški model izračuna hrupa mejne ravni
Slika 10. Računalniški model izračuna hrupa
Slika 11. Računalniški model izračuna hrupa

6. korozija

merilna oprema za meritve korozije, programska oprema za analizo in obdelavo merilnih podatkov,

7. vplivi EE postrojev na sosednje kovinske napeljave in konstrukcije

merilna oprema za meritve korozije, programska oprema za analizo in obdelavo merilnih podatkov, programska oprema za izračun vplivov EE naprav na sosednje kovinske napeljave in konstrukcije.