ODDELEK ZA VODENJE IN DELOVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV - OVDES KADRI - ZAPOSLENI

Vodja oddelka
mag. Andrej Souvent, univ.dipl.inž.el.

tel: 01 474 2903
gsm: 051 676 854
andrej.souvent@eimv.si Zaposleni

Tajnica:
Nataša Matvoz
tel: 01 474 2926
natasa.matvoz@eimv.si

Področja dela:

izvajanje administrativnih del za potrebe oddelka, vodenje evidence dela na oddelku, avtomatizacije EES, zaščitnih sistemov, merilnih sistemov), sodelovanje pri rutinskih opravilih za potrebe raziskovalnega dela, izvajanje in pregled načrtovanega finančnega poslovanja oddelka, prevajanje nemških tekstov za potrebe raziskovalnega dela.

Raziskovalec
dr. Aleš Časar, univ. dipl. inž. rač, in inf.

Področja dela:

upravljanje IKT in IT infrastrukture (sistemska administracija) raziskovalno delo na področju IKT in IT tehnologij v energetiki

Raziskovalec:
mag. Vladimir Djurica, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474 2912
vladimir.djurica@eimv.si

Področja dela:

zbiranje in posredovanje podatkov o atmosferskih razelektritvah ter izdelave analiz teh podatkov za vse zainteresirane uporabnike, izvajanje predhodnih del in strokovno svetovanje pri razvoju in graditvi sekundarnih sistemov EES (sistemov vodenja, regulacijskih sistemov, avtomatizacije EES, zaščitnih sistemov, merilnih sistemov), strokovno svetovanje, strokovni nadzor, strokovna kontrola, izvajanje strokovno-tehničnih pregledov ter izdajanje strokovnih ocen sekundarnih sistemov EES, razvoj, graditev, izdelava in vzdrževanje informacijskih sistemov, podatkovnih baz in aplikacijske programske opreme za potrebe elektrogospodarskih podjetij ter drugih udeležencev na trgu električne energije, načrtovanje, razvoj in graditev senzorskih naprav za potrebe zaznavanja, meritev in analiziranja prehodnih signalov na področju detektiranja atmosferskih razelektritev ter prenapetostnih pojavov v EES, integriranje, razvoj in izdelava medmrežnih protokolov za potrebe povezovanja senzorskih, programskih in sistemskih podsklopov, razvoj, graditev in nadzor telekomunikacijskih rešitev za daljinski prenos podatkov.

Raziskovalec
Klemen Jevnikar, dipl.inž.el

Področja dela:

vzdrževanje in administracija sistema SCALAR

Raziskovalec
Maja Kernjak Jager, mag., dipl. ekon. (UN)
tel: 01 474 3618
maja.kernjak-jager@eimv.si

Področja dela:

energetska ekonomika, IT v energetiki, vodenje projektov.


dr. Timotej Kodek, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474 2913
gsm: 041 780 997
timotej.kodek@eimv.si

Področja dela:

IT v energetiki integracija sistemov vodenje projektov

Raziskovalec:
Janko Koležnik, univ. dipl. inž. el.
tel: 041 315 025
janko.koleznik@eimv.si

Področja dela:

Raziskovanje in izvedba projektov s področja pametnih elektroenergetskih omrežij Razvoj programske opreme, integracija sistemov, sistemska administracija

Raziskovalec:
dr. Miloš Maksić, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474 2917
milos.maksic@eimv.si

Področja dela:

digitalne simulacije in analize pretokov moči ter dinamičnih pojavov v elektroenergetskem sistemu (EES), analize s področja kakovosti električne energije in vključevanja razpršenih virov v EES, reševanje tekoče problematike delovanja in vodenja EES na proizvodni, prenosni in distribucijski ravni.

Raziskovalec:
Leon Maruša, mag.inž.el.
tel: 01 474 2915
leon.marusa@eimv.si

Raziskovalec:
mag. Dejan Matvoz, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474 2906
gsm: 041 781 721
dejan.matvoz@eimv.si

Področja dela:

meritve, analize, ekspertize in strokovna mnenja o motnjah v elektroenergetskem omrežju, elektromagnetni združljivosti in kakovosti električne energije, digitalne simulacije in analize pretokov moči ter dinamičnih pojavov v elektroenergetskem sistemu (EES), analize, ekspertize in strokovna mnenja o vključevanju razpršenih virov v EES, reševanje tekoče problematike delovanja in vodenja EES na proizvodni, prenosni in distribucijski ravni.

Raziskovalec:
Goran Milev, dipl.inž.el
tel: 01 474 2904
goran.milev@eimv.si

Področja dela:

zbiranje in posredovanje podatkov o atmosferskih razelektritvah ter izdelave analiz teh podatkov za vse zainteresirane uporabnike, razvoj, graditev, izdelava in vzdrževanje informacijskih sistemov, podatkovnih baz in aplikacijske programske opreme za potrebe elektrogospodarskih podjetij ter drugih udeležencev na trgu električne energije. razvoj vzdrževanja elektroenergetskega sistema (EES) na proizvodni, prenosni in distribucijski ravni.


dr. Radovan Sernec, univ. dipl. inž. el.
tel: 01 474 2925
gsm: 051 377 285
radovan.sernec@eimv.si

Področja dela:

tehnologije komunikacijskih sistemov, protokoli in rešitve za pametna energetska omrežja procesi na elektroenergetskem tržišču specifikacije zahtev za gradnike pametnih omrežij zasnova in priprava raziskovalnih projektov.

Raziskovalec
prof. dr. Nermin Suljanović, univ. dipl. inž. el.

Področja dela:

raziskovanje na področju pametnih omrežij raziskovalno delo na področju IKT in IT tehnologij v energetiki

Raziskovalec:
mag. Georgi Zlatarev, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474 2908
georgi.zlatarev@eimv.si

Področja dela:

uporaba optimizacijskih tehnik in aplikacijskih programov v planiranju razvoja in obratovanja elektroenergetskih sistemov (simulacije obratovanja elektroenergetskih sistemov, stroški in zanesljivost obratovanja), kratkostične analize in zasnove zaščitnih sistemov, deregulacija elektroenergetskih sistemov: obratovanje v pogojih odprtega trga energije (obratovanje proizvodnega in prenosnega dela elektroenergetskega sistema), razvoj in uporaba optimizacijskih tehnik ter aplikacijskih programov za analizo obratovanja elektroenergetskih sistemov. Trg energije, obratovanje v primeru prezasedenosti omrežja (congestion management), strokovno svetovanje, strokovni nadzor, strokovna kontrola, izvajanje strokovno-tehničnih pregledov ter izdajanje strokovnih ocen sekundarnih sistemov EES.
NASLOV:
EIMV - oddelek OVDES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 29 05