ODDELEK ZA FIZIKALNO-KEMIJSKO DIAGNOSTIKO TRANSFORMATORJEV - OFKDT REFERENCE

Reference doma in v tujini za raziskave olj in diagnostiko transformatorjev

Hidroelektrarne

1. Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170, 2000 Maribor 2. Savske elektrarne Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana 3. Soške elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica

Termoelektrarne

1. Termoelektrarna Šoštanj, Iva Lola Ribarja 18, 3325 Šoštanj 2. Termoelektrarna Trbovlje, Ob železunici 27, 1420 Trbovlje 3. Termoelektrarna Brestanica, Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 4. Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, Toplarniška 19, 1000 Ljubljana 5. Hrvatska Elektroprivreda, Pogon proizvodnja Plomin, Proleterskih brigada 37, 41000 Zagreb, HRVAŠKA 6. JP BiH Termoelektrarna Tuzla, Vjekoslava Tuniaa 1, 75203 Bukinje-Tuzla, BiH 7. Korporata energjetike Kosoves, KosovaB, Kastriot

Nuklearne elektrarne

1. Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško

Podjetja za prenos električne energije in elektrogospodarska podjetja

1. ELEKTRO SLOVENIJA, p.o. Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana 2. Elektroprivreda BiH, ELEKTROPRENOS Sarajevo, Vilsonovo šetalište 20, 71000 Sarajevo, Bosna 3. KESH Sh.a. Korporata, Elektroenergjetike Shqiptare, Tirana, ALBANIA 4. Elektroprivreda Kosova... 5. VESTYSKE Net Service A/S, Ydunsvey 35 DK-7400 Herning. Danemark 6. Elsam A/S, Nordjyllandsvaerket, Nefovej 50, PO Box 101 DK-9310 7. KOSTT-Transmission, System and Market Operator J.S.C., Iljaz KodraSt.nn,Pristina, Kosova

Podjetja za distribucijo električne energije

1. Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana 2. Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica 3. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, Vrunčeva 2 a, 3000 Celje 4. Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije, Vetrinjska 2, 2000 Maribor 5. Elektro Gorenjska Javno podjetje za distribucijo električne energije, Bleiweisova 6, 4000 Kranj 6. KEK, Sheshi Nena Tereze 36, 10000 Prshtina, Kosova

Tovarne in servisi transformatorjev

1. ABB Kraft AS, Power Technology Division , Jacob Borchs gate 6, P.O. Box 470, Brakeroya, N-3002 Drammen, NORWAY ( tudi za druge norveške naročnike) 2. ETRA 33 -Tovarna transformatorjev Ljubljana, Šlandrova 10, 1231 Ljubljana-Črnuče 3. KONČAR-DISTRIBUTIVNI SPECIJALNI TRANSFORMATORI, d.d., Mokroviževa 8, pp 100 HR-10090 Zagreb, Croatia

Drugi naročniki

1. Železarna Štore, Železarska 3, 3220 Štore 2. Železarna Jesenice, ACRONI Slovenija, Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice 3. Slovenske železnice Ljubljana, p.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana 4. Tovarna dušika Ruše, Tovarniška 51, 2342 Ruše 5. Cinkarna, Metalurško kemična industrija, Kidričeva 26, 3000 Celje 6. TALUM d.o.o. Kidričevo, Tovarniška ulica 10, 2325 Kidričevo 7. Rudnik lignita Velenje, p.o., Partizanska 78, 3320 Veljenje 8. Gorenjska predilnica Škofja Loka, Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka 9. Tekstilna tovarna Prebold, p.o., 3312 Prebold 10. Steklarna Rogaška Slatina, Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina 11. Salonit Anhovo Holding-Cement d.o.o., Vojkova ul. 1, 5210 Anhovo 12. Goričane Tovarna papirja in celuloze, Ladja 210, 1215 Medvode 13. Litostroj, Djakovičeva 36, 1000 Ljubljana 14. Ministrstvo za obrambo, Vojašnica "Ivan Cankar", TO 1550, Raskovec, 1360 Vrhnika 15. Krka tovarna zdravil, Šmarješka c. 6, 8000 Novo mesto 16. Železarna Ravne, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem 17. Mesna industrija Primorske, Panovška c. 1, 5000 Nova Gorica 18. IMPOL d.o.o., Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica 19. PALOMA, Sladkogorska tovarna papirja, Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh 20. Mali gospodinjski aparati d.o.o., Savinjska c. 30, 3331 Nazarje 21. SAVA Kranj, p.o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj 22. Multiline d.o.o., Seliškarjeva 6, 1231 Ljubljana-Črnuče 23. Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana 24. Mercator-Oljarica Kranj d.o.o., Britof 27, 4000 Kranj 25. Elektrotehna Eltra d.o.o., Dunajska 21, 1116 Ljubljana 26. Elektrarne d.o.o., Polena 6, 2392 Mežica 27. SHELL Slovenija d.o.o., Dunajska 156, 1113 Ljubljana 28. Rudnik rjavega premoga Slovenije, Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi 29. Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana, 1000 Ljubljana 30. EKO Novo mesto, Urek d.o.o., Ul. 12. udarne brigade 7, 8000 Novo mesto 31. Tobačna tovarna Ljubljana, Tobačna 5, 1000 Ljubljana 32. Goriška livarna p.o., Solkan, Nova Gorica, C. 9. korpusa, 5000 Nova Gorica 33. BELT Črnomelj, C. heroja Stariha 17, 8340 Črnomelj 34. NIKO Kovinsko podjetje p.o., Železniki, Otoki 16, 4228 Železniki 35. Nikitscher Metallwaren GesmbH, 7423 Pinkafeld, AVSTRIJA 36. Petrol Energetika d.d., Ravne na Koroškem, Koroška c. 14 37. CASTROL SLOVENIJA d.o.o., Brdnikova 44, 1000 Ljubljana 38. Tovarna Sladkorja d.d., Opekarska c .4, 2270 Ormož, 39. METAL RAVNE d.o.o., Koroška c. 14, 2390 Ravne na Koroškem 40. RUDHEM d.d., Tuzla UL. M Trifunoviaa br. 6 Tuzla, BiH 41. SINTEF Energy Research, Sem Sealands vei 11, NO - 7465 Trondheim, Norway 42. OSLO Enenrgy Consult AS, P.O.Box 142, Vollebekk, 0520 Oslo, Norway 43. NYNAS NAFTENICS AB, SE-149 82 Nynashamm, Sweden 44. E-CO Partner, P.O. Box 142 Vollebekk, NO-0520 Oslo, Norway 45. AS ENERGIA, ENERGITEKNIK, Storgaten 161, P.O.265, 3901 Porsgrunn 46. University of Hannover, Institute of Electric Power Systems, SCHERING INSTITUTE, Callinstrasse 25A, D-30167 Hannover, Germany 47. Sea MarconiTechnologies s.a.s.via Crimea 4, 100 Collegno TO, Italy 48. E-CO Tech as, Postboks 222, Okern, NO-0510 Oslo, Norway 49. N.T.P. OIL LAB, N. Terese NR. 31, PEJE, Republic of KOSOVA 50. KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Arnulfplatz, A-9020 Klagenfurt 51. Lafarge cement, d.d., Kolodvorska 5, 1420 Trbovlje 52. KOSTT - Transmission, System and Market Operatior J.S.C., Iljaz Kodra st. nn, 10000 Prishtina
NASLOV:
EIMV - oddelek OFKDT
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 60
FAKS:
01 251 51 17