ODDELEK ZA FIZIKALNO-KEMIJSKO DIAGNOSTIKO TRANSFORMATORJEV - OFKDT PREDSTAVITEV

 

Fizikalno-kemijske preiskave transformatorskih olj in papirne izolacije transformatorjev

Odkrivanje električnih in toplotnih okvar transformatorjev s plinsko kromatografijo
Ugotavljanje ostarelosti in okvar papirne izolacije transformatorja s tekočinsko kromatografijo

Veljaven Akreditacijski certifikat LP-102
NASLOV:
EIMV - oddelek OFKDT
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 60
FAKS:
01 251 51 17