ODDELEK ZA FIZIKALNO-KEMIJSKO DIAGNOSTIKO TRANSFORMATORJEV - OFKDT OPREMA

Oddelek za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev ima:

Kemijski laboratorij z opremo za:

  • izvajanje fizikalno-kemijskih analiz za ugotavljanje funkcionalne sposobnosti in stopnje ostarelosti transformatorskih in turbinskih olj v skladu z IEC standardi,
  • izvajanje analiz za oceno mehanske trdnosti papirne izolacije v skladu z IEC standardom
Laboratorij z IR spektroskopijo za ugotavljanje iztrošenosti inhibitorja, vrste olja in stopnje ostarelosti ter kontaminiranosti transformatorskega olja v skladu z IEC standardomi

Kromatografski laboratorij s:
  • plinsko kromatografijo za ugotavljanje stanja transformatorjev glede toplotnih in električnih motenj ali okvar v skladu z IEC standardi in
  • tekočinsko kromatografijo za spremljanje staranja, okvar in oceno mehanske trdnosti papirne izolacije v skladu z IEC standardom

NASLOV:
EIMV - oddelek OFKDT
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 60
FAKS:
01 251 51 17