ODDELEK ZA FIZIKALNO-KEMIJSKO DIAGNOSTIKO TRANSFORMATORJEV - OFKDT DEJAVNOSTI

Oddelek za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev (OFKDT) izvaja dejavnosti s področja energetske kemije in fizikalnih raziskav, in sicer:

  • Fizikalno-kemijske diagnostične preiskave energetskih in merilnih transformatorjev,
  • Preiskave transformatorskih olj in papirne izolacije, po zahtevah IEC specifikacij in smernic, mednarodno uveljavljenih priporočil, slovenske zakonodaje, po postopkih skladnih s standardi,
  • Izdelavo fizikalno-kemijskih diagnostičnih strokovnih ocen s področja obratovalne zanesljivosti novih in ostarelih transformatorjev,
  • Temeljne in aplikativne raziskave fizikalno-kemijske diagnostike,
  • Uporabljajo priznane postopke ter nadalje razvijajo najmodernejše nedestruktivne diagnostične metode za zgodnje odkrivanje okvar, preventivno vzdrževanje, doseganje čim daljše življenjske dobe in zanesljivega obratovanja transformatorjev,
  • Ocene preostale življenjske dobe in tehnološke elaborate s področja investicijskih, vzdrževalnih in revitalizacijskih posegov na transformatorjih in drugi visokonapetostni opremi,
  • Svetovanje, izobraževanje, organizacija konferenc in sestankov delovnih skupin,
  • Raziskave in medlaboratorijski tako imenovani Round Robin testi v delovnih skupinah mednarodne konference za velike elektroenergetske sisteme CIGRE in mednarodne elektrotehniške komisije IEC na področju izdelave standardov za fizikalno-kemijsko diagnostiko elektroizolacijskih sistemov. Strokovnjaki oddelka sodelujejo tudi v tehničnem odboru SIST TPD s področja tekočih in plinastih dielektrikov
NASLOV:
EIMV - oddelek OFKDT
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 60
FAKS:
01 251 51 17