ODDELEK ZA ENERGETIKO IN NAČRTOVANJE ENERGETSKIH SISTEMOV - OENES VODJA ODDELKA
Mag. Leon Valenčič, univ.dipl.inž.el.

Tel: 01 474-36-30
Email: leon.valencic@eimv.si Nekaj besed o Leonu

Mag. Leon Valenčič se je rodil leta 1960 v Kopru. Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je leta 1985 diplomiral iz modeliranja izračunov pretokov moči v prenosnih omrežjih, leta 1990 pa še magistriral iz analize zanesljivosti prenosnih omrežij.
Po diplomi se je za dve leti zaposlil v Elektro Primorska. Leta 1987 se je pridružil Elektroinštitutu Milan Vidmar, kjer je v takratnem Oddelku za načrtovanje elektroenergetskih sistemov delal kot raziskovalec na področju dolgoročnega načrtovanja elektroenergetskih sistemov. Leta 1999 je prevzel naloge vodje Oddelka za vplive elektroenergetskih naprav na okolje, od leta 2001 pa vodi Oddelek za energetiko in načrtovanje energetskih sistemov.
Leta 1989 se je udeležil dvomesečnega izobraževanja za področje analiz zanesljivosti elektroenergetskih sistemov, ki ga je organiziral ENEL-ov inštitut v Milanu, leta 1994 pa je opravil dvomesečni specialistični tečaj iz »Electric system expansion planning« v laboratoriju Argonne v Chicagu.

Področja dela mag. Leona Valenčiča so:

  • načrtovanje razvoja elektroenergetskega sistema,
  • razvoj metod in kriterijev za načrtovanje elektroenergetskega sistema,
  • zanesljivost elektroenergetskega sistema,
  • razvoj računalniških orodij za načrtovanje elektroenergetskega sistema in
  • kakovost električne energije.
Leon Valenčič
NASLOV:
EIMV - oddelek OENES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 31
FAKS:
01 474 29 23