ODDELEK ZA ENERGETIKO IN NAČRTOVANJE ENERGETSKIH SISTEMOV - OENES POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA IN ODGOVORI - FAQ

Vabimo vas, da si ogledate pogosto zastavljena vprašanja in odgovore. V kolikor pa imate svoje vprašanje, vas vabimo, da nam ga zastavite.

Zastavite vprašanje >>

FAQ

1. Ali je v novih, tržnih razmerah v elektroenergetiki sploh še potrebno vnaprej dolgoročno načrtovati trg električne energije?

Da, v tržnih razmerah je potreba po dolgoročnem strateškem načrtovanju pravzaprav še veliko večja kot v prejšnjih monopolnih razmerah. Država je po smernicah in direktivah EU še vedno dolžna tako nadzirati kot tudi zagotoviti zanesljivost dobave električne energije potrošnikom, čeprav nekatere dejavnosti proizvodnje, prenosa in distribucije niso več naravni monopoli, temveč so postale tržne dejavnosti. Kot take so prepuščene zasebnim pobudam, zaradi česar je dolgoročno načrtovanje trga električne energije postalo še toliko bolj zapleteno.

NASLOV:
EIMV - oddelek OENES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 31
FAKS:
01 474 29 23