Direktorji

prof. dr. Milan Vidmar

Akademik prof. dr. Milan Vidmar se je rodil leta 1885 v Ljubljani. Študiral je na Tehniški visoki šoli na Dunaju, kjer je leta 1907 diplomiral, leta 1910 pa še doktoriral iz tehniških znanosti. Služboval je v tovarni Elin v Avstriji, kasneje pa še v tovarni Ganz na Madžarskem. Že leta 1919 je bil imenovan za rednega profesorja na elektro-strojnem oddelku Tehniške fakultete slovenske Univerze, kjer je ostal do svoje upokojitve leta 1959. V letih 1928-1929 je bil rektor Slovenske univerze ter nato pet let dekan Tehniške fakultete. Leta 1940 je postal redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in bil nekaj časa tudi njen predsednik. Junija leta 1948 je prevzel upravniško mesto tedaj ustanovljenega Inštituta za elektrogospodarstvo v Ljubljani (današnji Elektroinštitut Milan Vidmar), kjer je kasneje od leta 1959 pa vse do svoje smrti leta 1962 deloval kot svetovalec.


Stojan Armič

Stojan Armič, dipl. inž., se je rodil leta 1907 v Ljubljani. Leta 1931 je diplomiral iz elektrotehnike na Tehniški fakulteti v Ljubljani. Kot elektroinženir je služboval najprej v Vojvodini ter nato v Ljubljani, nakar so ga premestili v Zagreb in kasneje v Beograd. Po vrnitvi v Slovenijo je delal v državni upravi na področju elektrogospodarstva. Direktor Elektroinštituta Milan Vidmar je bil od leta 1959 do leta 1964, ko se je upokojil.


Vekoslav Korošec

Vekoslav Korošec, dipl. inž., se je rodil leta 1914 v Zagorju ob Savi. Po končanem študiju na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani se je zaposlil v rudniku Senovo. Nato je delal na vodilnih mestih v številnih elektrogospodarskih podjetjih. Med drugim je bil direktor Dravskih elektrarn, direktor Državnih elektrarn, direktor ELESa ter vodilni projektant v Elektroprojektu. Vodenje Elektroinštituta Milan Vidmar je prevzel leta 1964. Posvečal se mu je polnih 17 let do svoje upokojitve leta 1981. Vekoslav Korošec ima velike zasluge za popolno elektrifikacijo Slovenije ter za razširitev in poglobitev dejavnosti Elektroinštituta Milan Vidmar.


Franc Potočnik

Franc Potočnik, dipl. inž,. se je rodil leta 1937 v Fužinah v Poljanski dolini. Po diplomi na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani leta 1961 se je zaposlil najprej v Termoelektrarni Šoštanj, kjer je bil vodja obratovanja, investicij in inženiringa, ter nato v Elektroprojektu. Direktor Elektroinštituta Milan Vidmar je bil v letih 1981 – 1985, sedaj pa deluje kot svetovalec za področje strateškega razvoja proizvodnega dela elektroenergetskega sistema.


Janez Sterniša

Janez Sterniša, dipl. inž., se je rodil leta 1932 v Ljubljani. Leta 1960 je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in strojništvo Univerze v Ljubljani, smer strojništvo, leta 1974 pa še na Visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru. Po enajstletnem delovanju v Tekstilni tovarni v Mariboru se je zaposlil v Elektrogospodarstvu Slovenije, kjer je bil šest let generalni direktor. Direktor Elektroinštituta Milan Vidmar je bil od leta 1985 do svoje upokojitve leta 1994.


prof. dr. Maks Babuder

Prof. dr. Maks Babuder, dipl.inž., je bil rojen leta 1940 v Materiji. Leta 1964 je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, leta 1993 pa doktoriral na Univerzi v Zagrebu. Takoj po diplomi se je zaposlil na Elektroinštitutu Milan Vidmar kot inženir v Laboratoriju za visoke napetosti, nakar je leta 1976 prevzel mesto vodje Oddelka za visoke napetosti. Aktivno je sodeloval v številnih strokovnih organizmih s področja visokih napetosti. Leta 1994 je bil imenovan za direktorja Elektroinštituta Milan Vidmar, ki ga je uspešno vodil do leta 2010. Sedaj je pomočnik direktorja Inštituta in vodilni raziskovalec na področju tehnološkega razvoja elektroenergetskega sistema.