European Lightning Detection Workshop (ELDW) 2017

Oktober, 2017

Evropsko delavnico za odkrivanje strel (ELDW) smo v času od 17. do 20. oktobra, ob podpori Inštituta Mihajlo Pupin, organizirali v srbski prestolnici Beograd. Z Inštitutom Mihajlo Pupin na srbskem trgu s prodajo storitev sistema SCALAR nastopamo že 2 leti. Uspešno sodelujemo pa tudi s srbskim prenosnim operaterjem, EMS Srbija.

Na letošnji delavnici so se predstavili naši sodelavci z naslednjimi članki: Vladimir Djurica »Livestock protection against lightning strike«, Miha Bečan »Usage of LLS Data for Operation, Design and Protection of Electric Power Networks«, Primož Hrobat »Use of the SCALAR system lightning data for rehabilitation of the earthing of the power line towers in Goran Milev »Implementation of SCALAR services in TSO EMS«.

V okviru delovnega programa je potekalo tudi zasedanje evropskega združenja EUCLID, katerega člani smo vse od njegove ustanovitve leta 2000. Danes EUCLID združuje operaterje sistemov za lokalizacijo strel iz več kot 20 evropskih držav. Lokacija letošnje delavnice tako ni naključna, saj smo združenje EUCLID želeli predstaviti našim uporabnikom v Srbiji.

S ponosom velja poudariti še, da je bil na zasedanju združenja naš sodelavec, Goran Milev izbran za predstavnika EUCLID združenja, in sicer z mandatom 3 let.

Vse objave

European Lightning Detection Workshop (ELDW) 2017

Oktober, 2017

European Lightning Detection Workshop (ELDW) 2017

The European Lightning Detection Workshop (ELDW) held place from 17 to 20 October in Belgrade with the support of the Mihajlo Pupin Institute. We have been selling the SCALAR system services on the Serbian market in collaboration with the Mihajlo Pupin Institute for 2 years. We also cooperate with the Serbian transmission operator, EMS Serbia.

At the workshop, our associates presented the following papers: "Livestock protection against lightning strike” (Vladimir Djurica”, "Usage of LLS Data for Operation, Design and Protection of Electric Power Networks" (Miha Bečan), "Use of the SCALAR system lightning data for rehabilitation of the earthing of the power line towers" (Primož Hrobat), and "Implementation of SCALAR services in TSO EMS" (Goran Milev).

The EUCLID association meeting was also organised within the scope of the work programme. We have been a member of this association since 2000 when it was founded. Today, the EUCLID combines lightning localisation system operators from more than 20 European countries. Therefore, the location of this year's workshop is not coincidental, because we wanted to present the EUCLID association to our consumers in Serbia.

It should also be emphasised that our associate, Mr Goran Milev, was elected as President of the EUCLID association for a three-year term of office.


Vse objave