Novice

EIMV postal del industrijskega načrta v okviru zelenega dogovora

04, Julij, 2024

Elektroinštitut Milan Vidmar je postal član Evropskega industrijskega zavezništva za male modularne jedrske reaktorje (European Industrial Alliance on SMRs), s katerim želi Evropska komisija spodbuditi industrijsko konkurenčnost v tem sektorju. Evropska komisija je zavezništvo za male modularne jedrske reaktorje ustanovila 6. februarja 2024, združuje pa 277 organizacij iz večine držav članic EU, ki bodo prispevale k uresničevanju tehnološko-razvojnih, industrijskih, komunikacijskih in drugih ciljev zavezništva.

Osem tehničnih delovnih skupin zavezništva bo osredotočenih na horizontalne teme, ki bodo podpirale učinkovito izvajanje izbranih projektov SMR. Pokrivale bodo področja industrijskih aplikacij SMR, raziskav in inovacij, razvoja dobavne verige, razvoja veščin, vključevanja deležnikov, varnosti in zaščitnih ukrepov, gorivnega cikla in ravnanja z odpadki ter financiranja. EIMV sodeluje v tehnični delovni skupini za jedrsko varnost in nadzor, za gorivni cikel in ravnanje z odpadki in vključevanju javnosti.

Prve rezultate prizadevanj članov zavezništva lahko pričakujemo že do konca leta, ko bo izdelan tehnološki smerokaz, oziroma do konca marca 2025, ko bo zavezništvo pripravilo strateški akcijski načrt. V okviru priprave strateškega načrta bo zavezništvo oblikovalo tudi aktivnosti za učinkovito sodelovanje s ključnimi deležniki, kot so industrija, mesta in lokalne skupnosti ter drugi potencialni odjemalci električne energije in/ali toplote; širša energetika, na primer operaterji prenosnih in distribucijskih omrežij, energetska podjetja, operaterji trgov; regulatorni organi za jedrsko varnost; znanstveno-raziskovalne in izobraževalne ustanove ter centri za usposabljanje; nevladne organizacije in civilna družba.

SMR so jedrski reaktorji električne moči do 300 MWe, katerih lastnost je, da so vsi deli lahko narejeni v tovarnah in prepeljani na lokacijo z uporabo cestnega ali železniškega omrežja. S krepitvijo sodelovanja na ravni EU bo zavezništvo pospešilo uvedbo prvih SMR v EU do začetka leta 2030, in sicer ob spoštovanju najvišjih standardov jedrske varnosti in okoljske trajnosti.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah