Novice

10. konferenca RICOMET v soorganizaciji EIMV

12, Junij, 2024

EIMV je sodeloval pri organizaciji 10. konference RICOMET, ki se je odvijala v Ljubljani 10. in 11. junija 2024.
Udeleženci so govorili o različnih družbenih vidikih tehnologij, ki temeljijo na ionizirajočih sevanjih. V okviru konference je bila izvedena okrogla miza na temo malih modularnih reaktorjev, ki postajajo tudi za Slovenijo zelo zanimivi. Razprava predstavlja del aktivnosti v okviru projekta ECOSENS, ki obravnava ekonomske in družbene vidike bodoče uporabe jedrske energije v udeleženih državah. Predstavljeni so bili glavni dosedanji dosežki projekta ter povzeti izbrani rezultati iz delovnega paketa 1 o družbenih raziskavah, sledila pa jim je panelna razprava na temo »Udeležba javnosti pri odločitvah v zvezi z majhnimi modularnimi jedrskimi reaktorji (SMR)«. Udeleženci okrogle mize, ki so predstavljali oblikovalce politik, raziskovalce in nevladne organizacije, so razpravljali o izzivih te nove tehnologije in možnih pristopih, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za vključitev različnih deležnikov, vključno s predstavniki splošne javnosti.
Udeleženka okrogle mize s strani EIMV je bila tudi dr. Nadja Železnik, ki je predstavila izkušnje o umeščanju odlagališča radioaktivnih odpadkov v Sloveniji.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah