IZBERITE JEZIK:    slovenski     english   
   naslovnica | avtorji 2010  2008  2005  
Sponzorji:
Sponzor Coffe Break:
Sponzorji:
AVTORJI

Prenos naboja v redkih gostih plinih: povezava plinov s tekočinami
Borghesani

Preizkušanje VN naprav z vidika problematike napajanja velikih kapacitivnih bremen z izmenično napetostjo industrijske frekvence
Babuder, Kobal

Merjenje stikalnih prehodnih pojavov na terenz
Pack, Plesch

SUMO - od ideje do izvedbe
Lakota, Kosmač, Kostevc

Problemi pri ugotavljanju statistične vrednosti prebojne napetosti pri hibridnih, plinsko-trdnih izolacijskih sistemih
Haller, Martinek, Műllerova

Zasnova nadzemnih vodov z vidika korone
Bečan

Nove perspektive diagnostike na podlagi delnih razelektritev
Contin

Prehodni pojavi zaradi nekontroliranega in kontroliranega preklapljanja z odklopniki
Uglešić, Filipović-Grčić, Bojić

Objektivizacija metode ocenjevanja vplivov daljnvodov na okolje
Cerk, Kugonič, Vončina

Navodila za vzdrževanje kot podpora upravljanju s sredstvi
Polak, Bokal, Milev

Panelna diskusija SODOBNI PRISTOPI PRI RAVNANJU Z OPREMO IN NAPRAVAMI

Perspektive razvoja E-mobilnosti
Vončina

15 let sistema SCALAR
Kosmač, Djurica

O učinkovitosti avstrijskega sistema ALDIS (Austrian Lightning Detection and Information System)
Schulz, Pack, Vergeiner

Ugotavljanje toplotne vzdržljivosti transformatorskih olj s pomočjo strukturnih analiz
Polansky, Prosr

Metode spremljanja starostnih sprememb transformatorskih olj
Bernard, Čuček

Novosti v razvoju navitij močnostnih transformatorjev z lak izolacijo
Ikanović, Jerman, Vujović

Delne praznitve pri izmenični in enosmerni napetosti
Pihera, Haller, Mraz

Sodobni pristopi pri preverjanju preseganja mejnih vrednosti elektromagnetnega sevanja
Cestnik, Grabner, Huč

Robni meteorološki pogoji za izračun termičnih obremenitev prenosnih vodov
Ivančič, Vončina, Lakota

   Izvedba: 1Ainternet.net