AKTUALNOARHIV NOVIC
DAN BREZ ELEKTRIKE NA OSNOVNI ŠOLI SPODNJA ŠIŠKA

Ob dnevu odprtih vrat z naslovom »Dan brez elektrike«, ki je 21. 4. 2016 potekal na Osnovni šoli spodnja Šiška, se je na povabilo ge. Irene Stegnar predstavil tudi Elektroinštitut Milan Vidmar.

Ob dnevu brez elektrike so otroci na stojnicah prikazali, kako se lahko zabavajo in opravljajo različna opravila brez električne energije, na eni izmed stojnic pa je naš inštitut predstavil dejavnosti oddelkov in še posebej sistem SCALAR.

Ob tej priložnosti sta bili prestavljeni tudi obe raziskovalni nalogi, ki so ju s pomočjo podatkov iz sistema SCALAR pripravili učenci 6. in 8. razreda OŠ Spodnja Šiška. Učencem so bile najzanimivejše fotografije strel ter video posnetek s preskokom na izolatorju, posnet na Oddelku za visoko napetost in elektrarne. Veliko zanimanja so za Inštitut pokazali tudi starši.

April 2016

PRVA REGIJSKA ENERGETSKA KONFERENCA CIGRÉ
(SEERC - South East European Regional CIGRÉ)

Bernardin, Portorož, 7. 6. 2016–8. 6. 2016

V Portorožu, v Kongresnem centru Bernardin, bo od 7. 6. 2016 do 8. 6. 2016 potekala prva regijska energetska konferenca CIGRÉ. Ta konferenca je prva, ki združuje gospodarski, akademski in industrijski del elektroenergetike v srednji in jugovzhodni Evropi.

Na konferenci bodo v ospredju naslednje prednostne teme:

Tema 1: Energetska in okoljska politika v regiji (podteme: energetski strateški programi, zelene strategije, nove znanstvene metodologije, novi projekti v regiji)

Tema 2: Problematika podmorskih kablov v regiji (podteme: projekti v Jadranskem morju, projekti v Sredozemskem morju, okoljska vprašanja kablovodov)

Tema 3: Vidiki regionalnega energetskega trga (podteme: prihodnost JV evropskega trga z energijo, novi projekti interkonekcij, metering, udeležba odjemalcev na trgu)

Tema 4: Inovacije na področju elektroenergetske infrastrukture v regiji (podteme: projekti Smart Grid, tehnične in ne-tehnične inovacije, električna vozila, novi poslovni okviri, pametne storitve)

Naši raziskovalci bodo na konferenci predstavili svoje znanstvene prispevke, sodelovali pa bomo tudi kot sponzorji.

Več informacij najdete na spletni strani SEERC: http://www.cigre-seerc.org/

Bernardin, Portorož, 7. 6. 2016–8. 6. 2016

Kotnikovi dnevi 2016

24. in 25. marca 2016 so v Radencih potekali že 37. Kotnikovi dnevi – izobraževanje s področja močnostne elektrotehnike in sodobnih inštalacij, ki je namenjeno strokovnjakom elektroenergetike s področja vzdrževanja, projektiranja ter investicijske dejavnosti. Letos so bile predstavljene novosti s področja alternativnih virov električne energije in njihovo vključevanje v elektroenergetske sisteme, novi standardi SIST s področja električnih inštalacij, učinkovita raba inteligentnih električnih instalacij, dosedanje izkušnje investitorjev, uporaba in vplivi led razsvetljave na električne instalacije, delo pod napetostjo na nizkonapetostnih instalacijah in vzdrževanje, ekologija na področju elektroenergetike ter vplivi na okolje.
Na Kotnikovih dnevih se je predstavil tudi kolega EIMV, mag. Dejan Matvoz, s člankom: »Spremembe in dopolnitve navodila za priključevanje in obratovanje elektrarn inštalirane električne moči do 10 MW.«

Marec 2016

Obnovljeni udarni generator

V Laboratoriju za visoke napetosti je bila uspešno izvedena obnova in preskus udarnega generatorja. Opravljene so bile konstrukcijske spremembe in vgrajeni novi polnilni kondenzatorji.

Z generatorjem lahko sedaj ustvarjamo napetostne udare do naslednijh velikosti:

  • atmosferska udarna napetost 1,2/50 µs: 1,8 MV
  • stikalna udarna napetost 250/2500 µs: 1,2 MV


Na ta način lahko v celoti preskušamo naprave za 400 kV nivo z izmenično in udarno napetostjo, kar do sedaj ni bilo mogoče.

Februar 2016

EIMV sodeluje na dveh EU projektih iz okvirnega programa Obzorje 2020  

Konec januarja sta bila uvodna sestanka dveh projektov iz programa Obzorje 2020 v katerih kot član konzorcijev sodeluje tudi Elektroinštitut Milan Vidmar. Projekta sta se začela s 1.1.2016 in bosta trajala štiri leta.

V okviru projekta »FutureFlow - Designing eTrading Solutions for Electricity Balancing and Redispatching in Europe« bo zasnovana, razvita in v pilotnih projektih preizkušena platforma za čezmejno trgovanje in izrabo sistemskih storitev, kot so sekundarna in terciarna regulacija ter redispečiranje. Hkrati bo raziskana in preizkušena možnost uporabe aktivnega upravljanja odjema za potrebe sekundarne regulacije. Več informacij: FUTUREFLOW-PR.pdf

Projekt MIGRATE »Massive InteGRATion of power Electronic devices« se ukvarja s problematiko bodočega elektroenergetskega sistema v katerem bo znaten delež proizvodnih virov priključen na omrežje preko močnostne elektronike, kar prinaša veliko novih težav in izzivov, kot na primer zmanjšanje inercije sistema, ki je potrebna za stabilnost frekvence, zmanjšanje kratkostičnih tokov, težave s kvaliteto napetosti, idr. Več informacij: MIGRATE-PR.pdf

Januar 2016