IZBERITE JEZIK:    slovenski     english   
   naslovnica | avtorji 2008  2005  
Stiki
Za avtorje:
mag. Stane Vižintin
T: 01 474 36 56
F: 01 252 13 59
E:
Za udeležence:
Pija Hlede
T: 01 474 36 13
F: 01 425 33 26
E:
Za sponzorje:
Karmen Rozman
T: 01 474 36 21
F: 01 01 252 13 59
E:
AVTORJI

Zmanjševanje slišnega šuma pri 380 kV prenosnih vodih s pomočjo površinsko obdelanih vodnikov
Wolfgang Tausend

Primerjalna raziskava elektromagnetnih in akustičnih pojavov kot posledice električnega polja na površini faznih vodnikov 400 kV prenosnih vodov
Maks Babuder

Povečanje zmogljivosti obstoječih VN nadzemnih prenosnih vodov
Peter Fiers

Lastnosti materialov za uporabo v sistemih visokih enosmernih napetosti
Thomas Judendorfer, Jürgen Fabian, Michael Muhr

Zahteve za lastnosti izolacijskih plinov za uporabo v sistemih visokih enosmernih napetosti
Denis Imamovic, Michael Muhr

Oljno-papirni izolacijski sistemi VN enosmernih pretvorniških transformatorjev
Jürgen Fabian, Michael Muhr

Razvoj podpornih izolatorjev za ultra visoke enosmerne napetosti
Thomas Berg, Michael Muhr

Sistem za ugotavljanje mesta udara strel s pomočjo uporabe kamer IP
Tarik Sadovic, Salih Sadovic

Obratovalne karakteristike kompozitnih izolatorjev pri visoki stopnji onesnaženosti
Mathias Wernitz, J. M. Seifert, D. Stefanini

420 kV kompaktni vod – Nov stroškovno učinkovit pristop
Wolfgang Huiber

Izzivi proizvodnje 400 kV transformatorjev
Andrej Jurman

Eksperimentalno določanje vsebnosti vode v transformatorskem olju z elektronskim tipalom vlage
Tim Gradnik, Maja Končan-Gradnik, Nataša Petric, Nataša Muc

Kovinsko oksidni odvodniki prenapetosti –analiza segrevanja v stacionarnem obratovanju
Jože Hrastnik

Delovanje SN zemeljskostične zaščite pri različnih načinih ozemljitve nevtralne točke
Primož Hrobat, Karol Grabner

Metodologija pregleda stanja daljnovodnih vodnikov za potrebe sprotnega določanja obremenljivosti vodnika
Gašper Lakota Jeriček

Sistem za obratovalni monitoring daljnovodov
Vladimir Djurica

Zasnova in umeščanje kompaktiranih 110 kV daljnovodov z izolatorskimi konzolami v trase obstoječih
Borut Zemljarič, Marjan Jerele

Skrajne meje kompaktiranja 110 kV nadzemnih vodov
Stane Vižintin, Matevž Perhavec

Vpliv električno ojačene izolacijske stopnje pri 110 kV daljnovodih
Miha Bečan, Jure Strmec

Okoljski vidiki umeščanja elektroenergetskih vodov v prostor
Rudi Vončina, Damjan Kovačič, Marko Paternoster

   Izvedba: 1Ainternet.net