IZBERITE JEZIK:    slovenski     english   
   naslovnica | avtorji 2005
Generalna sponzorja:
SEZNAM REFERATOV, 2005
 1. Babnik, T., M. Babuder, I. Uglešič: Metode za merjenje delnih razelektritev
 2. Babuder, M.: Predstavitev opremljenosti in namembnosti obnovljenega Laboratorija za visoke napetosti Elektroinštituta Milan Vidmar
 3. Efraimsson, L., M. Žnidarič: Zanesljivostni učinki srednje napetostnih univerzalnih kablov
 4. Gradnik, T., M. Končan-Gradnik, M. Pezdirc: Optimiranje hlajenja transformatorjev velikih moči v slovenskem elektroenergetskem omrežju
 5. Janša, M.: Obremenljivost visokonapetostnih kablov v odvisnosti od načina polaganja
 6. Koritnik, D., J. Voršič: Stopenjska metoda geoelektričnega sondiranja zemlje
 7. Kosmač, J.: Izračun ogroženosti daljnovodov pred atmosferskimi razelektritvami
 8. Lapuh, R.: Pomen meritev v elektrogospodarstvu
 9. Muhr, M., R. Schwarz, S. Jaufer: Električne meritve kot diagnostično orodje za ugotavljanje stanja visokonapetostne izolacije
 10. Muhr, M.: Nekonvencionalne meritve delnih razelektritev - Pregled dela tehničnega komiteja IEC TC 42 in delovne skupine CIGRE SC D1 WG02
 11. Paska, J.: Dejavnost varšavskega inštituta za elektroenergetiko na področjih obnovljivih energetskih virov, porazdeljene proizvodnje in hibridnih energetskih sistemov.
 12. Rošer, M., L. Prevolnik: Preizkus zemeljskostične usmerjene zaščite SN vodov z minimalno obremenitvijo izolacije
 13. Sadovic, S., T. Sadovic: Sistem za spremljanje stanja prenapetostnih odvodnikov elektroenergetskih vodov
 14. Sitar, T.: Analiza priključitve kompenzacijske dušilke v obratovalno ozemljitev 20 kV omrežja
 15. Stockhausen, A., T. Zembsch: Sistem kompozitnih izolatorjev RODURFLEX - desetletja izkušenj v obratovanju
 16. Suhadolčan, B., A. Bence: Izolacija rotorskega navitja sinhronskega generatorja
 17. Sumereder, C., R. Woschitz, M. Muhr: Ocena preostale življenjske dobe - Teorija in praktični problemi
 18. Toroš, Z.: Varnost v povezavi z uporom za omejitev toka zemeljskega stika
 19. Varl, A., M. Končan-Gradnik: Novo razvrščanje transformatorskih olj po funkcionalnosti
 20. Vižintin, S., I. Uglešić: Nove konstrukcije nadzemnih vodov in njihov vpliv na okolje
 21. Watson, I., R. Vončina: Vloga moderne Petersenove dušilke v današnjem elektroenergetskem sistemu
 22. Ziemianek, S.: Matematični modeli nekaterih transformatorjev za fazni zamik za potrebe analiz elektroenergetskega sistema
   Izvedba: 1Ainternet.net