SELECT THE LANGUAGE:    slovenski     english   
   naslovnica | informacije | program | avtorji | članki | sponzorji | prijava  | nastanitev  2013  2010  2008  2005  
Höflerjevi dnevi 2015
Portorož, 12. in 13. november 2015
ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVOSTI OB STRUKTURNIH SPREMEMBAH V ELEKTROENERGETSKEM SISTEMU

Elektroinštitut Milan Vidmar letos, 12. in 13. novembra, organizira že 12. mednarodni simpozij Höflerjevi dnevi, ki tradicionalno obravnava probleme visokonapetostne tehnike. Tokrat smo se odločili, da tematiko razširimo na tehnološka vprašanja in bodoče izzive na elektroenergetskem področju.

Jedro obravnave bodo tvorili naslednji tematski sklopi:

  • Problematika obratovanja elektroenergetskega sistema z velikim deležem obnovljivih virov
  • Kompenzacija jalove moči in ukrepi za vzdrževanje napetostnih razmer v VN omrežju
  • HVDC prenos električne energije in tehnološke posebnosti
  • Informacijske tehnologije v elektroenergetskem sistemu
  • Tehnike zmanjševanja vpliva VN omrežja in naprav na okolje
Lepo Vas pozdravljamo in nasvidenje v Portorožu.