EN

Höflerjevi dnevi 2024

Simpozij, ki ga organiziramo na Elektroinštitutu Milan Vidmar (EIMV), bo letos potekal od 6. do 8. novembra v Portorožu. Glavni cilj tradicionalnega srečanja je ohranjati, razvijati in promovirati potrebna znanja za obravnavo in reševanje problemov visokonapetostne tehnike ter razpravljati tudi o aktualnih temah s področja elektroenergetike in elektrogospodarstva.