Danes

V času svojega dolgoletnega delovanja je Inštitut opravil in dokumentiral okoli 2360 raziskav ter izdal številna strokovna mnenja ter poročila o preskusih, meritvah in skladnosti s sprejetimi standardi.

Inštitut redno organizira predavanja, okrogle mize, seminarje pa tudi široko in poglobljeno zastavljena posvetovanja, ki se jih udeležujejo tako domači kot tuji strokovnjaki, in s tem pomembno prispeva k razvoju stroke in slovenskega elektrogospodarstva ter elektroindustrije.

Inštitut sodeluje v številnih strokovnih organizacijah, kot so CIGRE, WEC, IEEE, IEC, IAEA, VGB, CIRED in FORATOM. Poleg tega vzdržuje redne in tesne stike in povezave s sorodnimi raziskovalnimi in gospodarskimi organizacijami doma in v tujini.

Pri svojem delu se zaposleni na Inštitutu zavedajo svojega poslanstva, ki so ga prejeli od Prof. Dr. Milana Vidmarja, ki je, kot to sam pravi v svoji knjigi iz davnega leta 1945 »Transformacija in prenos energije«: "Inženir naj bo predvsem človek in če to še ni, se mora potruditi, da to postane. Zato naj v svojih problemih išče tako lepoto kot resnico in ima v minljivosti svojega življenjskega dela oči odprte v to, kar je trajno..."