PREDSTAVITEV ODDELKOV
Oddelek za energetiko in načrtovanje energetskih sistemov (OENES) izvaja dejavnosti dolgoročnega načrtovanja energetskih sistemov.

vodja oddelka:
mag. Leon Valenčič

Predstavitev >>
Dejavnost Oddeleka za okolje (OOK) obsega:
- razvojno-raziskovalno delo na področju energetike in okolja,
- poročila o vplivih na okolje,
- svetovanje in šolanje, - meritve emisij snovi v zrak,
- meritve kakovosti zraka.

vodja oddelka:
mag. Rudi Vončina

Predstavitev >>
Oddelek za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov (OVDES) izvaja raziskovalne in razvojne storitve na področju vodenja, delovanja, vzdrževanja in graditve elektroenergetskih sistemov, objektov, sistemov vodenja, ...

vodja oddelka:
mag. Andrej Souvent, univ.dipl.inž.el.

Predstavitev >>
Oddelek za visoke napetosti in elektrarne (OVNEL) s svojim delom pokriva različna področja, ki so povezana z visokonapetostnimi napravami in elektroenergetskimi objekti ter problematiko.

vodja oddelka:
dr. Stane Vižintin

Predstavitev >>
Oddelek za vplive elektroenergetskih naprav na okolje (OVENO) opravlja razvojne storitve, raziskovalne storitve, aplikativne storitve in pripravo strokovnih ocen in mnenj o elektroenergetskih objektih.

vodja oddelka:
dr. Primož Hrobat, univ. dipl. inž. el.

Predstavitev >>
Oddelek za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev (OFKDT) izvaja dejavnosti s področja energetske kemije in fizikalnih raziskav.

vodja oddelka:
mag. Maja Končan-Gradnik

Predstavitev >>