ODDELEK ZA VISOKE NAPETOSTI IN ELEKTRARNE - OVNEL REFERENCE

Glavni naročniki naših storitev so:

Prenos električne energije

Elektro Slovenija - ELES

Distribucija električne energije

Elektro Ljubljana Elektro Maribor Elektro Celje Elektro Primorska Elektro Gorenjska

Proizvodnja električne energije

Savske elektrarne Soške elektrarne Dravske elektrarne Nuklearna elektrarna Krško Termoelektrarna Šoštanj Termoelektrarna toplarna Ljubljana Termoelektrarna Trbovlje Termoelektrarna Brestanica

Drugi naročniki

ETRA 33 Elektroservisi SŽ Acroni SCT Petrol energetika

Elektrarne

Termoelektrarna Šoštanj Termoelektrarna Trbovlje Termoelektrarna toplarna Ljubljana Nuklearna elektrarna Krško Plinska elektrarna Brestanica Dravske elektrarne Maribor Soške elektrarne Nova Gorica Savske elektrarne Ljubljana Petrol Energetika Male hidroelektrarne, industrijske toplarne, papirnice, Tovarna zdravil Krka

in ostali ...

NASLOV:
EIMV - oddelek OVNEL
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 21