ODDELEK ZA VISOKE NAPETOSTI IN ELEKTRARNE - OVNEL PUBLIKACIJE

Bibliografija sodelavcev Oddelka za visoke napetosti je dostopna na spletni strani http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t

Šifra raziskovalca: http://sicris.izum.si

116036 - IGLIČ, Mladen
13805 - JANŠA, Marko
06043 - KOBAL, Ivo
04122 - STRNAD, Božidar
05516 - VIŽINTIN, Stane
23711 - ZUPANC, Boris
19603 - ŽITNIK, Boris
19602 - DIRNBEK, Jurij
20861 - KOS, Andrej
21672 - LESKOVEC, Rok
19604 - PETERNEL, Matjaž
06046 - REMŠKAR, Anton
11913 - ZABRIC, Igor

NASLOV:
EIMV - oddelek OVNEL
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 21