ODDELEK ZA VISOKE NAPETOSTI IN ELEKTRARNE - OVNEL PREDSTAVITEV

 

Raziskave v elektroenergetiki

Visokonapetostni laboratorij - preskušanje
Meritve v elektroenergetskem sistemu

Svetovanje in nadzor (gradnja objektov)

Preskok na izolatorju »prenos filma - preskok.avi«


NASLOV:
EIMV - oddelek OVNEL
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 21