ODDELEK ZA VISOKE NAPETOSTI IN ELEKTRARNE - OVNEL OPREMA

Naprave za preskušanje in merjenje:

V LVN imamo ustrezne naprave za proizvodnjo visokih enosmernih, izmeničnih in udarnih napetosti oz. tokov:

generator izmenične napetosti 2 x 200 kV, maksimalni tok generatorja na VN strani je 50 mA generator izmenične napetosti 2 x 350 kV, maksimalni tok generatorja na VN strani je 1 A generator enosmerne napetoti 600 kV, maksimalni tok usmernika je 50 mA generator udarne napetosti 1,2/50, napetosti 800 kV, energije 4 kJ generator udarne napetosti 1,2/50 in 250/2500, napetosti 1,5 MV pri valu 1,2/50 in 1 MV pri valu 250/2500, energije 40 kJ tokovni udarni generator 8/20, polnilne napetosti do 30 kV, pri udarnem toku do 20 kA

Ob tem se na različne načine merijo napetosti, tokovi, temperature, čas in vsi parametri, ki so pomembni za kasnejše analize. Zabeležijo se vrednosti v različnih oblikah (trenutna, efektivna, srednja) ali pa se posnamejo časovni poteki veličin, ki jih lahko kasneje analiziramo.

Računalniška oprema

Osebni PC računalniki (MS Windows) Pripadajoča oprema (tiskalniki, čitalniki, omrežne naprave, kamere ...) Računalniška mreža LAN Internet

Pri raziskovalnem delu in meritvah se uporablja tehnična programska oprema:

EMTP (ATP) Simulacije prenapetostnih pojavov v omrežju LabVIEW Avtomatizacija meritev in analiza podatkov Mathematica Simbolično reševanje matematičnih problemov MATLAB Numerično reševanje matematičnih problemov AutoCAD Tehnično risanje CADdy++ Načrtovanje in sestavljanje elektrotehnične dokumentacije

LVN - naprave za preskušanje in merjenje

V Laboratoriju za visoke napetosti (LVN) imamo ustrezne naprave za proizvodnjo visokih enosmernih, izmeničnih in udarnih napetosti oz. tokov:

generator izmenične napetosti 2 x 200 kV, maksimalni tok generatorja na VN strani je 50 mA, generator izmenične napetosti 2 x 350 kV, maksimalni tok generatorja na VN strani je 1 A, generator enosmerne napetosti 600 kV, maksimalni tok usmernika je 50 mA, generator udarne napetosti 1,2/50, napetosti 800 kV, energije 4 kJ, generator udarne napetosti 1,2/50 in 250/2500, napetosti 1,5 MV pri valu 1,2/50 in 1 MV pri valu 250/2500, energije 40 kJ, tokovni udarni generator 8/20, polnilne napetosti do 30 kV, pri udarnem toku do 20 kA.

Ob tem se na različne načine merijo napetosti, tokovi, temperature, čas in vsi parametri, ki so pomembni za kasnejše analize. Zabeležijo se vrednosti v različnih oblikah (trenutna, efektivna, srednja) ali pa se posnamejo časovni poteki veličin, ki jih lahko kasneje analiziramo.

Mobilni laboratorij - merilna oprema

Mobilni laboratorij EIMV ima naslednjo profesionalno merilno opremo:

1. Meritev izolacijske upornosti

M? meter proizvajalca TECELEC CI500C, št.:373805. z na inštitutu razvito in patentirano opremo za kompenzacijo elektromagnetnih motenj na terenu, M? meter proizvajalca AVO MEGGER BM2, št.: 9803981451-0398, M? meter proizvajalca SEFELEC;

2. Meritve faktorja dielektričnih izgub (tg ?) in kapacitivnosti - dva sistema

Sistem I za meritve na energetskih in instrumentnih transformatorjih:

Scheringov most TETTEX, 2801 QS, št. 107386, vir napetosti TETTEX, tip 5281, št. 135923 z vgrajeno kapacitivno normalo 100 pF, ničelni indikator TETTEX, tip 5516, št 140844, na inštitutu razviti in patentirani kompenzator za kompentacijo elektromagnetnih motenj;

Sistem II za meritve na rotacijskih strojih (elektromotorjih in generatorjih):

Glynnov most TETTEX 2805/HR, št. 123494, kapacitivna normala 1000 pF, TETTEX 3385, št.: 133722, napajalni transformator TTL, Št.: 69279. 10,5/21kV, na inštitutu razviti sistem za napajanje, regulacijo, meritev in visokonapetostno kompenzacijo napajalne (preizkusne) napetosti.

Poleg navedene opreme ima mobilni laboratorij še dodatno opremo, ki v določenih primerih omogoča preizkušanje tudi do višjih napetosti (150 kV).

3. Meritev povratnih napetosti

računalniško podprt sistem za merjene povratnih napetosti TETTEX, RVM 5461 UD, št. 143166 skupaj s programsko opremo za avtomatsko zajemanje (5461/SWRVM1) in obdelavo podatkov (5461/SWRVM2)

4. Meritev delnih razelektritev

Sistem za merjenje delnih razelektritev proizvajalca TETTEX, tip 9216 s kapacitivno normalo 1000 pF, TETTEX 3385; ali 10.000 pF TETTEX 9221WF, ter z vso pripadajočo opremo za napajanje in kalibracijo

5. Meritev stresanih induktivnosti

Maxwell-Wienov most TETTEX, 2801 QS, št. 107386 ohmski normali 0-1000 M?, TETTEX 1107B PX, št.: 136603 in 136604

6. Meritev vklopnih in izklopnih časov ter časovne asimetrije delovanja polov

Računalniško podprt sistem za oscilografiranje proizvajalca LINK z napajalni tokom do 40 A in programom za obdelavo podatkov KLIKLOP

7. Meritev majhnih ohmskih upornosti (kontaktne upornosti)

Univerzalni stabilizirani usmernik do 50 A DC s pripadajoča merilno opremo.

8. Snemanje kapacitivnih tokov

XY - zapisovalnik Servogor 122 AC NGI

9. Preverjanje razreda točnosti napetostnih inštrumentnih transformatorjev

preskusni transformator Energoinvest PTO 275 kV s kompenzacijskima dušilkama 59 kVAr, primerjalni mostič TETTEX s standardnim elektronskim napetostnim delilnikom, standardna zračna kondenzatorja TETTEX, 1000 V, spremenljivo breme TETTEX.

Ostala oprema

Merilnik upornosti el. inštalacij EUROTEST 61557
Merilni sistem za zajem in analizo podatkov DEWETRON AUSTRIA
Nastavljanje el. relejev SVERKER 760
Meritve izolacijske upornosti UNILAP ISO 5 kV
Univerzalni instrument V-metri, A-metri, Ohm-metri

Inštrument PXI-1031 proizvajalca NATIONAL INSTRUMENTS
Uporablja se za zajem podatkov oz snemanje napetosti, tokov, frekvence, analizator moči. Za zajem in analizo so izdelane aplikacije v programskem grafičnem okolju LabVIEW.

Inštrument EUROTEST 61557 proizvajalca METREL
Uporablja se za meritve električnih inštalacij.

Inštrument SVERKER 760 proizvajalca PROGRAMMA
Uporablja se za preizkušanje električnih relejev.

Inštrument DEWE 2010 proizvajalca DEWETRON
Uporablja se za zajem podatkov oz snemanje napetosti, tokov, frekvence, analizator moč. Za zajem in analizo so izdelane aplikacije v programskem grafičnem okolju LabVIEW

Inštrument MEMOBOX 800 proizvajalca LEM
Uporablja se za kontrolo kvalitete električne napetosti.

Inštrument UNILAP ISO proizvajalca LEM
Uporablja se za kontrolo izolacije elektroenergetskih naprav.

Primer grafa - aplikacija za zajem prehodnih pojavov v programskem grafičnem okolju LabVIEW.

Posnetek napetosti na DV ob zemeljskem kratkem stiku.

Posnetek toka na DV ob zemeljskem kratkem stiku.

NASLOV:
EIMV - oddelek OVNEL
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 21