ODDELEK ZA VISOKE NAPETOSTI IN ELEKTRARNE - OVNEL KADRI

Vodja oddelka
dr. Stane Vižintin, univ.dipl.inž.el.

tel: 01 474-3620
stane.vizintin@eimv.si

Tajništvo:
Ana Zorc
tel: 01 474-3621
ana.zorc@eimv.si

Zaposleni

prof. dr. Babuder Maks, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474-3655
maks.babuder@eimv.si

Bečan Miha, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474-3633
miha.becan@eimv.si

Iglič Mladen, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474-3649
mladen.iglic@eimv.si

Hutevec Teja, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474-3680
teja.hutevec@eimv.si

Janša Marko, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474-3648
marko.jansa@eimv.si

Kobal Ivan, inž.el.
tel: 01 474-3652
ivo.kobal@eimv.si

Kos Andrej, inž.el.
tel: 01 474-3677
andrej.kos@eimv.si

Leskovec Rok, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474-3679
rok.leskovec@eimv.si

Novak Branislav, el.tehn.
tel: 01 474-3641
brane.novak@eimv.si

Perhavec Matevž, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474-3695
matevz.perhavec@eimv.si

mag. Peternel Matjaž, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474-3678
matjaz.peternel@eimv.si

Osenčič Peter, dipl. inž. el.
tel: 01 474-3651
peter.osencic@eimv.si

Podkoritnik Simon, univ. dipl. inž. el.
tel: 01 474-3674
simon.podkoritnik@eimv.si

Remškar Tone, inž.el.
tel: 01 474-3676
tone.remskar@eimv.si

Rozman Karmen, dipl. ekon.
tel: 01 474-3654
karmen.rozman@eimv.si

Štremfelj Jalen, univ. dipl. inž. el.
tel: 01 474-3657
jalen.stremfelj@eimv.si

Vuga Vojta, dipl.inž.el.
tel: 01 474 3673
vojta.vuga@eimv.si

Zaletel Anže, univ. dipl. inž. el.
tel: 01 474-3687
anze.zaletel@eimv.si

Zabric Igor, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474-3683
igor.zabric@eimv.si

Zupanc Boris, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474-3640
boris.zupanc@eimv.si

Mašek Nejc, dipl.inž.el. (UN)
tel: 01 474-3680
nejc.masek@eimv.si

NASLOV:
EIMV - oddelek OVNEL
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 21