ODDELEK ZA VISOKE NAPETOSTI IN ELEKTRARNE - OVNEL CENIK

Ponudbe za meritve vam bomo izdelali na osnovi cenika EIMV in po dogovoru z vami glede na potreben obseg storitev.

Kontaktna oseba za ponudbe:

dr. Stane Vižintin, univ.dipl.inž.el.

tel: 01 474-3620
stane.vizintin@eimv.si

NASLOV:
EIMV - oddelek OVNEL
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 21