ODDELEK ZA VPLIVE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV NA OKOLJE - OVENO REFERENCE

Glavni naročniki naših storitev

ELES Elektro Ljubljana Elektro Celje Elektro Maribor Elektro Primorska Savske elektrarne Soške elektrarne Dravske elektrarne NEK Termo elektrarna šoštanj Termoelektrarna Trbovlje Plinska elektrarna Brestanica TALUM MOBITEL SIMOBIL Ministrstvo za okolje in prostor