ODDELEK ZA VPLIVE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV NA OKOLJE - OVENO PREDSTAVITEV

Oddelek za vplive elektroenergetskih naprav na okolje (OVENO) opravlja razvojne storitve, raziskovalne storitve, aplikativne storitve in pripravo strokovnih ocen in mnenj o elektroenergetskih objektih.

Vodja oddelka Biografija, predstavitev in kontaktni podatki vodje oddelka podrobnosti >>
Dejavnosti Raziskovalno delo je organizirano na naslednjih področjih ... podrobnosti >>
Storitve Opis storitev, ki jih pokriva oddelek OVENO podrobnosti >>
Kadri Predstavitev zaposlenih in njihovi kontaktni podatki podrobnosti >>
Dogodki Aktualni dogodki v oddelku podrobnosti >>
Pogosta vprašanja Odgovori na pogosta vprašanja. Če ni vašega, ga zastavite! podrobnosti >>