ODDELEK ZA VPLIVE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV NA OKOLJE - OVENO DOGODKI

UDELEŽBA ODDELKA NA 8. KONFERENCA SLOVENSKIH ELEKTROENERGETIKOV - Čatež 2007

Od 28.5.2007 do 1.7.2007 je v Čatežu potekala 8. konferenca slovenskih elektroenergetikov. Oddelek za vplive EE naprav na okolje se je na konferenci predstavil z naslednjimi referati:

Primož Hrobat, Rado Isaković Ozemljitve transformatorskih postaj pri različnih sistemih ozemljevanja nevtralne točke Igor Rozman, Tone Marinček Vpliv posameznih vhodnih podatkov na izračun hrupa VN daljnovodov Breda Cestnik Analiza elektromagnetnega sevanja DV 2 x 400 kV Okroglo - italijanska meja Tomaž Živic, Urban Metod Peterlin Razdelilna transformatorska postaja in pravilnik o EMC

Povzetki člankov: .pdf dokument

EIMV, Ljubljana, junij 2007

Akreditacija za področje elektromagnetne združljivosti in hrupa

Laboratorij OVENO je razširil obseg akreditiranih postopkov (Priloga k akreditacijski listini, oznaka LP-063), in sicer na naslednjih delovnih področjih:

elektromagnetna združljivost, z dne 10. julij 2006 (SIST EN 61000-4-12:1997) in meritve hrupa in modelni izračuni, z dne 21. decembra 2006 (SIST ISO 1996 - 1, 2, 3: 1996, SIST ISO 9613-2:1997).

Laboratorij OVENO je na podlagi pridobljene akreditacijske listine od Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, prejel pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa (št. pooblastila: 35445-1/2007-2, z dne 12.1.2007).

EIMV, Ljubljana, april 2007

Obisk pri izdelovalcu programske aplikacije za analizo elektromagnetnega sevanja

Predstavnika oddelka za vplive elektroenergetskih naprav na okolje, mag. Breda CESTNIK in mag. Rudi VONČINA, sta v Berlinu, v dneh med 27.2.2006 in 1.3.2006, obiskala podjetje FGEU mbH, ki izdeluje programsko aplikacijo za analizo elektromagnetnega sevanja.

Računalniško aplikacijo je OVENO pričel uporabljati leta 1997, trenutno pa je v uporabi različica iz leta 2005. Novejša različica vsebuje predvsem ozko specialne funkcije, katerih uporaba je načrtovana pri novih projektih in raziskavah, ki zahtevajo uporabo teh funkcij na skrajni meji aplikacije.

Namen obiska je bil predvsem ugotoviti, ali je lastna razlaga fizikalnega ozadja delovanja programske aplikacije pravilna in preučiti njen razvoj v bodoče. Odgovorni predstavnik podjetja FGEU mbH, dr. Olaf PLOTZKE, je potrdil pravilnost naše razlage fizikalnega ozadja programa in nakazal cilje, ki jim sledijo pri razvoju najnovejše različice programske aplikacije.

Obisk se je izkazal kot zelo koristen, saj smo se poleg načrtovanega obsega razgovora dotaknili tudi področij, ki se nanašajo na specialne analize v zapletenih elektromagnetnih strukturah. Razgovore je mogoče povzeti v ugotovitev, da sedanja različica programske aplikacije trenutno ustreza načrtovanim projektom in raziskavam.

Dr. Olaf PLOTZKE je prav tako korektno potrdil naše ugotovitve o omejitvah uporabe programa pri analizi učinkov zaslanjanja in bolj zapletenih elektromagnetnih strukturah in s tem dodatno učvrstil naše zaupanje v podjetje FGEU mbH.

Omenjena programska aplikacija se je do sedaj vsekakor izkazala kot odlično orodje za analizo elektromagnetnega sevanja, seveda če se njeni uporabniki zavedajo vseh pasti, ki so del poenostavitev elektromagnetnih struktur v podprogramskih rutinah.

V bodoče bomo še bolj temeljito spremljali trg tovrstnih specialnih aplikacij in razvoj obiskanega podjetja z namenom, da zagotovimo našim naročnikom čim bolj kakovostne storitve.

EIMV, Ljubljana, februar 2006