ODDELEK ZA VPLIVE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV NA OKOLJE - OVENO KADRI - ZAPOSLENI

Vodja oddelka
dr. Primož HROBAT, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474-3710
primoz.hrobat@eimv.si

Tajnica:
Nevenka VICOZI
tel: 01 474-3711
nevenka.vicozi@eimv.si

Zaposleni

Aplikativno delo
Igor BABIČ, dipl.inž.el.
tel: 01 474-3717
igor.babic@eimv.si

Razvojno, raziskovalno in aplikativno delo
mag. Breda CESTNIK, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474-3716
breda.cestnik@eimv.si

Razvojno, raziskovalno in aplikativno delo
mag. Karol GRABNER, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474 3709
karol.grabner@eimv.si

Razvojno, raziskovalno in aplikativno delo
mag. Urban Metod PETERLIN, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474-3719
urban.peterlin@eimv.si

Razvojno, raziskovalno in aplikativno delo
mag. Igor ROZMAN, univ.dipl.org.
tel: 01 474-3718
igor.rozman@eimv.si

Razvojno, raziskovalno in aplikativno delo
mag. Jure STRMEC, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474-3707
jure.strmec@eimv.si

Aplikativno delo
Zoran ŠTUBEL
tel: 01 474-2909
zoran.stubel@eimv.si

Razvojno, raziskovalno in aplikativno delo
mag. Tomaž ŽIVIC, univ.dipl.inž.el.
tel: 01 474-3715
tomaz.zivic@eimv.si

Raziskovalno in aplikativno delo
Namir Ljubijankić, dipl. var.inž.
tel: 01 474-3708
namir.ljubijankic@eimv.si

Razvojno, raziskovalno in aplikativno delo
mag. Dušan HUČ, univ. dipl. inž. el.
tel: 01 474-3748
dusan.huc@eimv.si