ODDELEK ZA VPLIVE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV NA OKOLJE - OVENO DEJAVNOSTI

Oddelek za vplive elektroenergetskih naprav na okolje (OVENO) opravlja dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednje sklope:

razvojne storitve, raziskovalne storitve, aplikativne storitve in priprava strokovnih ocen in mnenj o elektroenergetskih objektih (s pooblastilom po 108. členu Energetskega zakona).