ODDELEK ZA VPLIVE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV NA OKOLJE - OVENO CENIKI

Ponudbe za meritve vam bomo izdelali na osnovi cenika EIMV in po dogovoru z vami glede na potreben obseg storitev.

Kontaktna oseba za ponudbe:

mag. Primož HROBAT, univ.dipl.inž.el.

tel: 01 474-37-10
primoz.hrobat@eimv.si