ODDELEK ZA VODENJE IN DELOVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV - OVDES VODJA ODDELKA
mag. Andrej Souvent, univ.dipl.inž.el.

Tel: 01 474 2903
Gsm: 051 676 854
Email: andrej.souvent@eimv.si Nekaj besed o Andreju

mag. Andrej Souvent je leta 1999 diplomiral in leta 2016 magistriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Po diplomi je delal v zasebnih podjetjih na področju sistemov vodenja in procesne informatike predvsem za podjetja splošne in elektro-energetike. Leta 2001 je opravil strokovni izpit za odgovorno projektiranje. Od leta 2007 do 2013 je bil zaposlen kot raziskovalec na EIMV. Od decembra 2013 vodi Oddelek za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov. Je tudi predsednik tehničnega odbora SIST TC/PSE (Procesni sistemi v energetiki), ki je zrcalni komite IEC TC57 (Power systems management and associated information exchange), ter član WG13 in WG14 pri IEC TC57.

Področje njegovega dela so sistemi nadzora in vodenja elektroenergetskih sistemov, tehnologije in rešitve pametnih elektroenergetskih omrežij, procesna informatika in integracija sistemov. Je soavtor Nacionalnega programa uvedbe pametnih omrežij. Sodeloval je pri prvih slovenskih projektih s področja pametnih omrežij. Redno objavlja strokovne članke in predava na strokovnih srečanjih.

Njegov profil na LinkedIn-u se nahaja na http://www.linkedin.com/in/andrejsouvent.

Andrej Souvent
NASLOV:
EIMV - oddelek OVDES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 29 05