ODDELEK ZA VODENJE IN DELOVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV - OVDES PUBLIKACIJE

Bibliografija sodelavcev Oddelka za vodenje in delovanje EES - OVDES je dostopna na spletni strani http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t

Šifra raziskovalca: http://sicris.izum.si

20869 – Djurica, Vladimir
29798 – Kernjak Jager, Maja
11704 – Kosmač, Janko
29797 – Lakota Jeriček, Gašper
29794 – Milev, Goran
21673 – Matvoz, Dejan
26184 – Omahen, Gregor
28082 – Souvent, Andrej
08885 – Zlatarev, Georgi

NASLOV:
EIMV - oddelek OVDES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 29 05