ODDELEK ZA VODENJE IN DELOVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV - OVDES PREDSTAVITEV

 

Vodja oddelka Biografija, predstavitev in kontaktni podatki vodje oddelka podrobnosti >>
Dejavnosti Raziskovalno delo je organizirano na naslednjih področjih podrobnosti >>
Storitve Opis storitev, ki jih pokriva oddelek OVDES podrobnosti >>
Kadri Predstavitev zaposlenih in njihovi kontaktni podatki podrobnosti >>
NASLOV:
EIMV - oddelek OVDES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 29 05