ODDELEK ZA VODENJE IN DELOVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV - OVDES DEJAVNOSTI

Oddelek za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov (OVDES) izvaja dejavnosti na naslednjih področjih:

pametna elektroenergetska omrežja (SmartGrids) analize dinamičnih in stacionarnih stanj EES ter regulacije v EES (DINSIS) istem za lociranje atmosferskih razelektritev (SCALAR) ekonomske analize na vseh nivojih elektroenergetskega sistema (EMONA) sistemi naprednega merjenja električne energije (AMI) kratkoročno upravljanje s porabo (Demand Response) napredna 3D OpenGL vizualizacija obratovalnih stanj v omrežjih (ODIN-VIS) sistem za monitoring daljnovodov (SMD) uporaba CIM modela v EES optimalno obratovanje proizvodnega dela EES (kratkoročno in dolgoročno) analize obratovanja hidro in termo sistema zanesljivostne analize sistema vodenje obratovalne statistike (PGES) kakovost električne energije kratkostične analize in zasnove sistemov zaščite EES vzdrževanje elektroenergetskega sistema integracijske platforme z uporabo SOA vodil napredne spletne storitve.

Pametna elektroenergetska omrežja (SmartGrids)

koncepti, načrti uvajanja, integracija sistemov, analize stroškov in koristi.

Analize dinamičnih in stacionarnih stanj EES ter regulacije v EES (DINSIS)

stacionarne, dinamične in tranzientne stabilnostne analize, sigurnostne analize EES, analize frekvenčnih in napetostnih razpadov/zlomov, regulacija delovne in jalove moči oz. frekvence in napetosti v elektrarnah in EES.

Sistem za lociranje atmosferskih razelektritev (SCALAR)

beleženje, shranjevanje in posredovanje podatkov v atmosferskih razelektritvah on-line korelacija izpadov SN vodov z udari strel in prenosnih vodov statistične analize podatkov o atmosferskih razelektritvah druge ekspertne analize s področja atmosferskih razelektritev alarmiranje

Ekonomske analize na vseh nivojih elektroenergetskega sistema (EMONA)

izdelava ''cost-benefit'' analiz naložb na prenosni distribucijski in proizvodni ravni sistema izračun kriterijev upravičenosti naložb s podjetniškega in makroekonomskega vidika ekonomska optimizacija dolgoročnih proizvodnih načrtov distribucijskih podjetij ekonomija proizvodnega sistema - vpliv naložb na sistem analiza različnih razvojnih scenarijev

Sistemi naprednega merjenja električne energije (AMI)

tehnologije, tehnični kriteriji in funkcionalne specifikacije, standardizacija, zakonodaja, analize storškov in koristi.

Kratkoročno upravljanje s porabo (Demand Response)

tehnologije, zakonodaja, analize stroškov in koristi.

Napredna 3D OpenGL vizualizacija obratovalnih stanj v omrežjih ODIN-VIS

vizualizacija napetostnih profilov, tokovnih obremenitev, pretokov jalove moči po omrežju in med regijami v realnem času prikaz arhivskih podatkov in rezultatov analiz, prikaz razlik med izračunanimi in dejansko izmerjenimi vrednostmi integracija sistema s SCADA prek CIM GID vmesnikov integracija s sistemi za spremljanje atmosferskih pogojev izdelava modulov za dinamično termično ocenjevanje razmer na vodih

Sistem za monitoring daljnovodov – (SMD)

SMD-MAP merilniki atmosferskih pogojev analiza trase z vidika RF lastnosti izdelava načrtov vgradnje SMD-MAP ME in ZME enot podporno programje za dostavo podatkov po standardnih protokolih

Uporaba CIM modela v EES

izdelava HSDA odjemalcev za potrebe dostopa do podatkov v realnem času uporaba CIM modela za konfiguriranje aplikacij (Statistika, ODIN-VIS) svetovanje pri uvajanju in integraciji CIM obstoječe sisteme EMS in DMS

Vodenje obratovalne statistike (PGES)

strateški pristop pri reševanju problematike izdelava konceptov in idejnih načrtov implementacije pomoč pri oblikovanju tehničnih zahtev izdelava funkcionalnih specifikacij

Kakovost električne energije

izvajanje meritev kakovosti po standardu SIST EN 50160 analiza merilnih rezultatov merjenje in analiza nizko in visokofrekvenčnih medharmonikov izračuni širjenja motenj po omrežju

Kratkostične analize in zaščita EES

analize kratkih stikov v posameznih delih sistema, analize in zasnove zaščitnih sistemov.

Zanesljivost, kakovost in ekonomičnost delovanja EES

obratovalne analize, zanesljivostne analize in analize statistike dogodkov, analize kakovosti napajanja odjemalcev z električno energijo, analize kakovosti električne energije.
NASLOV:
EIMV - oddelek OVDES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 29 05