ODDELEK ZA VODENJE IN DELOVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV - OVDES ČLANSTVA IN SODELOVANJA

IEEE

dr. Miloš Maksić (Power Engineering Society) mag. Dejan Matvoz (Power Engineering Society) mag. Andrej Souvent (Power Engineering Society)

CIGRE PARIS

mag. Andrej Souvent

IEC

mag. Andrej Souvent (TC57 - WG13, WG14)

EUCLID (European Cooperation for Lightning Detection)

Vladimir Djurica Goran Milev

SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo - Slovenian Institute for Standardization)

mag. Dejan Matvoz (TC EMC, TC NTF) mag. Andrej Souvent (TC PSE, TC MEE)

SLOKO CIGRE-CIRED (Slovenian forum of electric power engineers)

Vladimir Djurica dr. Miloš Maksić mag. Dejan Matvoz Goran Milev Gregor Omahen, mag. mag. Andrej Souvent mag. Georgi Zlatarev

IZS (Inženirska zbornica Slovenije - Slovenian Chamber of Engineers)

mag. Andrej Souvent (E-1453)
NASLOV:
EIMV - oddelek OVDES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 29 05