ODDELEK ZA VODENJE IN DELOVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV - OVDES CENIKIPonudbe za storitve vam bomo izdelali na osnovi cenika EIMV in po dogovoru z vami glede na potreben obseg storitev.

Kontaktna oseba za ponudbe:

Vodja oddelka
mag. Andrej Souvent, univ.dipl.inž.el.

tel: 01 474 2903
gsm: 051 676 854
andrej.souvent@eimv.si
NASLOV:
EIMV - oddelek OVDES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 29 05