ODDELEK ZA OKOLJE - OOK PUBLIKACIJE

Bibliografija sodelavcev Oddelka za okolje je dostopna na spletni strani: http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t

Šifra raziskovalca: http://sicris.izum.si

03854 - ČUHALEV, Igor
04558 - ŠUŠTERŠIČ, Andrej
20858 - KOCUVAN, Roman
20859 - BOLE, Anuška
23712 - ŠKANTAR, Jaroslav

NASLOV:
EIMV - oddelek OOK
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 71
FAKS:
01 425 33 26