ODDELEK ZA OKOLJE - OOK OSEBJE ODDELKA ZA OKOLJE

Vodja oddelka
mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.
tel: 01 474-36-70
rudi.voncina@eimv.si

Namestnik vodje oddelka
Andrej ŠUŠTERŠIČ, univ. dipl. inž. str.
tel: 01 474-3668
andrej.sustersic@eimv.si

Zaposleni

Tehnični sodelavec:
Branka HOFER; gim. mat.
tel: 01 474-3671
fax: 01 425-3326
branka.hofer@eimv.si

Raziskovalec:
Roman KOCUVAN, univ. dipl. inž. el.
tel: 01 474-3685
roman.kocuvan@eimv.si

Raziskovalec:
Jaroslav ŠKANTAR, univ. dipl. inž. el.
tel: 01 474-3624
jaroslav.skantar@eimv.si

Raziskovalec:
Damjan KOVAČIČ, dipl. san. inž.
tel: 01 474-3688
damjan.kovacic@eimv.si

Raziskovalka:
Leonida MEHLE MATKO, dipl. inž. kem. tehn.
tel: 01 474-3623
leonida.mehle@eimv.si

Raziskovalka:
Urška KUGONIČ, univ. dipl. ekol.
tel: 01 474-3675
urska.kugonic@eimv.si

Tehnični sodelavec:
Marko PATERNOSTER, inž. el. energ.
tel: 01 474-3645
marko.paternoster@eimv.si

Tehnični sodelavec:
Janez JAMŠEK, str. teh.
tel: 01 474-3669
janez.jamsek@eimv.si

Tehnični sodelavec:
Tine GORJUP, rač. teh.
tel: 01 474-3686
tine.gorjup@eimv.si

Tehnični sodelavec:
Nina MIKLAVČIČ, univ. dipl. fiz.
tel: 01 474-3624
nina.miklavcic@eimv.si

Tehnični sodelavec:
Nina KOS, medijski teh.
tel. 01/474-3684
nina.kos@eimv.si

Raziskovalka:
Mag. Maša MAJKIĆ, univ. dipl. geogr.
tel: 01 474-3627
masa.majkic@eimv.si

Raziskovalka:
Ana CERK, Univ. dipl. inž. kraj. Arh.
tel: 01 474-3625
ana.cerk@eimv.si


Raziskovalec:
Tomaž ZAKŠEK, dipl. inž. kem. teh.
tel: 01 474-3622
tomaz.zaksek@eimv.si

Raziskovalec:
Miha MARKELJ, univ. dipl. fiz.
tel: 01 474-3626
miha.markelj@eimv.si

Zunanji sodelavci

Tomaž ALATIČ, inž. el. energ.
tel: 01 474-3626
tomaz.alatic@eimv.si

Milena Zakeršnik, kem. tehn.
tel: 01 474-3622
milena.zakersnik@eimv.si

NASLOV:
EIMV - oddelek OOK
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 71
FAKS:
01 425 33 26