ODDELEK ZA OKOLJE - OOK CENIKI

Ponudbe za izvedbo storitev vam bomo izdelali na osnovi cenika EIMV in po dogovoru z vami glede na potreben obseg del.

Kontaktni osebi za ponudbe:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.
tel: 01 474-36-70
gsm: 031 396-685
rudi.voncina@eimv.si

Andrej ŠUŠTERŠIČ, univ. dipl. inž. str.
tel: 01 474-3668
gsm: 041 674-534
andrej.sustersic@eimv.si

NASLOV:
EIMV - oddelek OOK
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 71
FAKS:
01 425 33 26