ODDELEK ZA FIZIKALNO-KEMIJSKO DIAGNOSTIKO TRANSFORMATORJEV - OFKDT VODJA ODDELKA
mag. Maja Končan-Gradnik, univ.dipl.inž.kem.inž.

Tel: 01 474-3660
Email: maja.koncan-gradnik@eimv.si Nekaj besed o Maji

Mag. Maja Končan-Gradnik se je rodila leta 1951 v Ljubljani. Leta 1975 je diplomirala, leta 1983 pa magistrirala na Oddelku za kemijo in kemijsko tehnologijo na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Po dveh letih raziskovalnega dela (1975-1977) na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani in osmih letih (1977-1985) vodenja Oddelka za industrijo gradbenih materialov pri podjetju SCT v Ljubljani se je leta 1985 zaposlila na Elektroinštitutu Milan Vidmar v Ljubljani, kjer je od leta 1991 vodja Oddelka za kemijo. Njeno raziskovalno delo v letih od 1977 do 1985 je bilo usmerjeno v študije polimernih in bitumenskih materialov za izgradnjo cest, pri čemer je stremela k razvoju visoko kakovostnih vodno izolacijskih in tesnilnih materialov, ki se uporabljajo za gradnjo cest. Po letu 1985 se je usmerila v raziskovanje dielektričnih materialov in visokonapetostne opreme, njena raziskovalna dejavnost pa je bila povezana z:
- dielektričnimi materiali in visokonapetostno opremo s posebnim poudarkom na določanju kakovosti transformatorskega olja in izolacijskega papirja,
- kompatibilnostjo električnih materialov,
- razvojem in vpeljavo novih fizikalno-kemijskih diagnostičnih postopkov, ki omogočajo spremljanje stanja visokonapetostne opreme (transformatorji, kapacitorji, stikalne naprave, kabli),
- zgodnjim odkrivanjem staranja olja, IR-spektroskopijo, preventivnimi vzdrževalnimi ukrepi delujočih transformatorjev pri ustvarjanju električne energije, visokonapetostnimi prenosi, distribucijo in industrijo,
- metodami odkrivanja napak na transformatorjih (DGA, furanika itd.), kriteriji za napake v primeru električnih, instrumentalnih in transformatorjev elektro peči,
- uporabo tekoče kromatografije HPLC v diagnostičnih postopkih in ocenjevanjem preostalega trajanja delovanja.

Je avtorica 60 strokovnih del, objavljenih v revijah in zbornikih, poleg tega pa je predstavljala svoje članke in imela predavanja na številnih domačih in mednarodnih konferencah. Predstavljeno raziskovalno delo je vključevalo uporabno raziskovanje, ki vodi do uvedbe rutinskega diagnosticiranja in spremljanja transformatorjev z različnimi fizikalno-kemijskimi metodami v Sloveniji.

V zadnjih 20 letih je sodelovala pri različnih raziskovalnih programih na področju degradacije celuloznega papirja (CIGRE TF 15.01.03), interpretacije analize DGA (TF 15.01.01), novega napredka na področju DGA (CIGRE 15.01.07 in IEC WG 13), na področju študije tehnik odtisovanja olj (CIGE TF 15.01.06), raziskave fizikalno-kemijskih metod za ocenjevanje stanja in stabilnosti izolacijskih sistemov, impregniranih z oljem (CIGRE TF 15.01.05). Od leta 1999 je aktivna članica IEC TC10, MT21, 22,25, ki pripravljajo tehnične revizije publikacije IEC Publ 60296 (Specifikacije za nova transformatorska olja), 60422 in 60567. Osrednja teme njenega sedanjega raziskovalnega dela je evalvacijska tehnika življenjskega cikla ostankov v transformatorjih in spremljanje stanja transformatorjev.

Maja Koncan-Gradnik
NASLOV:
EIMV - oddelek OFKDT
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 60
FAKS:
01 251 51 17