ODDELEK ZA FIZIKALNO-KEMIJSKO DIAGNOSTIKO TRANSFORMATORJEV - OFKDT SMERNICE IN REGULATIVA

Oddelek za fizikalno-kemijsko diagnostiko svojo dejavnost izvaja v skladu z mednarodnimi standardi: SIST EN, IEC, DIN, ISO, ASTM in priporočili: IEEE, IEC in CIGRE.

NASLOV:
EIMV - oddelek OFKDT
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 60
FAKS:
01 251 51 17