ODDELEK ZA FIZIKALNO-KEMIJSKO DIAGNOSTIKO TRANSFORMATORJEV - OFKDT SISTEM KAKOVOSTI

Oddelek za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev je akreditiran v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/ IEC 17025:2005 kot testni laboratorij za preiskave transformatorskih izolacijskih materialov. Akreditiranih je 18 postopkov.

Prvič nam je bil podeljen akreditacijski certifikat že leta 2001 s strani nizozemske akreditacije RvA, ki je 12 let izvajala vsakoleten nadzor potreben za veljavnost akreditacijskega certifikata.

V skladu z evropsko direktivo EC 765/2008 je nizozemska akreditacija nadzor nad našim laboratorijem prenesla na Slovensko akreditacijo, ki je podpisnica sporazumov o medsebojnem priznavanju akreditacij na področju kalibracijskih in preskuševalnih laboratorijev pri Evropskem združenju za akreditacijo (EA) in pri Mednarodnem združenju za akreditiranje laboratorijev (ILAC).

Na osnovi presoje v oktobru 2012 nam je 13.3.2013 Slovenska akreditacija podelila akreditacijski certifikat LP-102.


Prvi akreditacijski certifikat L339
veljaven od 28.3.2001 do 28. marec, 2005

Akreditacijski certifikat.
L339 izdan leta 2005 in 2009

Veljaven Akreditacijski certifikat LP-102V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost za opravljanje dejavnosti, ki so navedene na internetni strani: http://www.slo-akreditacija.si/lp000/media/lp102.pdf.

NASLOV:
EIMV - oddelek OFKDT
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 60
FAKS:
01 251 51 17