ODDELEK ZA FIZIKALNO-KEMIJSKO DIAGNOSTIKO TRANSFORMATORJEV - OFKDT KADRI - ZAPOSLENI

Mag. Maja Končan-Gradnik, univ.dipl.inž.kem.inž.
maja.koncan-gradnik@eimv.si
tel: 01 474-3660
vodja oddelka

Marja Mulej, univ.dipl.inž.kem.
marja.mulej@eimv.si
tel: 01 474-3664
raziskovalec - skrbnik sistema kakovosti

Darja Piščanec, kem. tehn.
darja.piscanec@eimv.si
tel: 01 474-3667
laboratorijski tehnik

Nataša Muc, kem. tehn.
natasa.muc@eimv.si
tel: 01 474-3666
laboratorijski tehnik

Tim Gradnik, univ.dipl.inž.el.
tim.gradnik@eimv.si
tel: 01 474-3725
raziskovalec

Nataša Bernard, univ.dipl.inž.kem.tehn.
natasa.bernard@eimv.si
tel: 01 01 474-3663
raziskovalka

Mila Oražem, adm.tehn.
mila.orazem@eimv.si
tel: 01 474-3661
tajnica

Biljana ČUČEK, univ. dipl. inž. kem.
biljana.cucek@eimv.si
tel: 01 474-3665
raziskovalka

Vsi delavci imajo poleg dokazil o navedeni izobrazbi tudi potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz varstva pri delu in požarnega varstva in zdravniška spričevala z oceno delovne zmožnosti.

NASLOV:
EIMV - oddelek OFKDT
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 60
FAKS:
01 251 51 17