ODDELEK ZA FIZIKALNO-KEMIJSKO DIAGNOSTIKO TRANSFORMATORJEV - OFKDT FOTOGALERIJA

Fotografije iz prezentacije na mednarodni konferenci WSEAS Energy and Enviromental systems '06

NASLOV:
EIMV - oddelek OFKDT
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 60
FAKS:
01 251 51 17