ODDELEK ZA ENERGETIKO IN NAČRTOVANJE ENERGETSKIH SISTEMOV - OENES REFERENCE

Naziv projekta Leto Naročnik
Scenariji rasti porabe električne energije v podporo analizi zanesljivosti napajanja odjemalcev v Slovenskem EES 2005 Javna agencija RS za energijo
Model izračuna dolgoročnih marginalnih stroškov distribucijskega omrežja Slovenije 2005 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor
Umestitev proizvodnje HE Moste v EES Slovenije v pogojih odprtega trga z električno energijo 2004 Savske elektrarne Ljubljana
Projekt REDOS 2030 - Elektro Maribor 2003 Elektro Maribor
Strategije in dolgoročne bilance proizvodnje električne energije za Republiko Slovenijo za obdobje 2001-2020 2003 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor
Projekt REDOS 2030 - Elektro Gorenjska 2003 Elektro Gorenjska
Optimizacija scenarijev razvoja EES kot osnova za izdelavo dokumentov razvoja sistema do leta 2005 in okvirno do leta 2020 2002 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor
Kriteriji načrtovanja razvoja in izbiro investicij v elektroenergetske objekte 2002 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor
Kriteriji načrtovanja razvoja in izbiro investicij v prenosnih omrežjih 2002 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor
Energy sector technical assistance project Kosovo 2002 United Nations Administration Mission in Kosovo
Bangladesh WASP report 2002 Verbundplan Austria
Strokovne podlage za pripravo dolgoročne energetske bilance 2001 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor
Sanacijski program TE Trbovlje 2001 Termoelektrarna Trbovlje
Manual za energetski model MESSAGE-IV 2001 International Atomic Enery Agency
Pravila za delovanje trga z električno energijo 2000 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor
Strokovne podlage razvoja energetike v R. Sloveniji do leta 2020 1999 Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

NASLOV:
EIMV - oddelek OENES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 31
FAKS:
01 474 29 23