ODDELEK ZA ENERGETIKO IN NAČRTOVANJE ENERGETSKIH SISTEMOV - OENES PUBLIKACIJE

Bibliografija sodelavcev Oddelka za energetiko in načrtovanje energetskih sistemov je dostopna na spletni strani
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t

Šifra raziskovalca: http://sicris.izum.si

08691 - VALENČIČ, Leon
11910 - BREGAR, Zvonko
00609 - GOLOB, Jože
12051 - HLEBČAR, Branko
11011 - IVANJKO, Štefan
12610 - MOHAR, Tomaž
06429 - PERME, Jože

NASLOV:
EIMV - oddelek OENES
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana

TELEFON:
01 474 36 31
FAKS:
01 474 29 23